Hoppa till innehållet

Hälsovårdstjänster

Social- och hälsovårdsväsendets verksamhet överfördes i början av 2017 till Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun. Information om social- och hälsovårdstjänster för Lahtisborna finns på webbplatsen www.phhky.fi.

Verksamheten vid Lahtis stads social- och hälsovårdsväsende överfördes vid årsskiftet 2017 till Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun. Information om social- och hälsovårdstjänsterna för Lahtisbor finns nu på välfärdssamkommunens webbplats www.phhyky.fi

I övergångsskedet fanns information om social- och hälsovårdstjänsterna i Lahtis på stadens webbplats, men informationen har nu flyttats till välfärdssamkommunens egen webbplats.

På Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommuns webbplats hittar du aktuell information om de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna i Lahtis och i hela Päijänne-Tavastland.