Hoppa till innehållet

Elektroniska social- och hälsovårdstjänster

De elektroniska hälsovårdstjänsterna gör det enklare att uträtta ärenden och kontakta hälso- och sjukvårdspersonal Du kan uträtta dina ärenden när det passar dig.

​De elektroniska hälsovårdstjänsterna kräver identifiering med hjälp av bankkoder eller mobilcertifikat.

Du kan boka tid till vissa tjänster på mödra- och barnrådgivningarna och i laboratoriet samt inom munhälsovården.

Via de elektroniska hälsovårdstjänsterna kan du

• boka tid hos en skötare på preventivrådgivningen
• boka tid till hälsoundersökning på barnrådgivningen (förutsatt att du har tillstånd att sköta barnets ärenden elektroniskt)
• uppdatera dina personuppgifter
• För att kunna använda de elektroniska hälsovårdstjänsterna måste du ingå ett avtal om elektroniska tjänster, vilket du kan göra på vilken hälsovårdscentral som helst.
• De elektroniska hälsovårdstjänsterna är avgiftsfria för klienten
• Tjänsterna är inte avsedda för brådskande fall
• Du kan logga in på portalen för elektroniska hälsovårdstjänster med hjälp av bankkoder eller mobilcertifikat.

Via Hyvis.fi-tjänsterna kan du

• beställa en tid till laboratoriet (länk www.hyvis.fi)
• kontakta rådgivningsenheten Siiri för din egen eller en äldre anhörigs räkning för att få information om tjänster för äldre
• kontakta infektionsmottagningen om du misstänker att du kan ha en könssjukdom
• bedöma dina hälsorisker och vid behov kontakta hälso- och sjukvårdspersonal
• fylla i blanketter som gäller din vård
• Du kan ingå ett avtal om användning av Hyvis.fi-tjänsterna på webben.
Länk: www.hyvis.fi

Mina Kanta-sidor

• Via Mina Kanta-sidorna kan du be att få ett elektroniskt recept (eRecept) förnyat
• På Mina Kanta-sidorna kan du även kontrollera din hälsoinformation. Mentalvårdshuset (https://www.mielenterveystalo.fi/Pages/default.aspx)
• Webbrådgivning