Hoppa till innehållet

Nödsituationer och jour

Ring alltid nödnumret 112 i akuta nödsituationer som gäller exempelvis akuta sjukdomsfall, medvetslöshet eller livsfara.

​Jour

Jourmottagningen är på din närklinik under tjänstetid på vardagar. Närklinikerna håller öppet må–to kl. 8–16 samt fredagar och helgaftnar kl. 8–15. Ditt postnummer avgör vilken närklinik du ska gå till. Du kan kontrollera områdesindelningen på servicekartan.

Under kvällar och helger vårdas patienter, som inte tryggt kan vänta tills den egna närkliniken öppnar följande vardag, på Akuutti24-jouren på Päijänne-Tavastlands centralsjukhus. Om det inte gäller en livshotande situation bör du ringa till rådgivningsnumret 03 819 2385 innan du kommer till Akuutti24.

Om du är osäker på vilken slags vård du behöver, kontakta hälsovårdsrådgivningen på numret 03 4108 9420 (närklinikernas kunder) eller numret 03 4108 9425 (huvudhälsovårdscentralens kunder) må–to kl. 7.30–16.00 och fredagar och helgaftnar kl. 7.30–15.00. Övriga tider ska du ringa Akuutti24-rådgivningsnumret.
I fall av omedelbar livsfara, ring det allmänna nödnumret 112.

Läkarjour

Olycksfallsjouren är på Lahtis stadssjukhus utan tidsbeställning må–to kl. 8–16 och fredagar kl. 8–15. Till olycksfall räknas exempelvis misstänkta frakturer, stukningar, sår och krosskador.

Tandläkarjour

Tandläkarjouren är i Akuutti24 dagligen kl. 8.00–21.00 utan tidsbokning. Adressen är Keskussairaalankatu 7.

Barn och unga under 18 år vårdas under tjänstetid i första hand på sin egen tandvårdsmottagning, tfn 03 818 4911.

Personer födda på 1930-talet eller tidigare vårdas under tjänstetid i första hand på stadens egna tandvårdsmottagningar, tfn 03 818 4911.