Hoppa till innehållet

Miljöhälsa och djurskydd

Miljöhälsovårdens mål är att trygga en hälsosam och trygg livsmiljö för människor och djur.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/YmparistoterveysSite/PublishingImages/Terveydensuojelu.jpg

​Till miljöhälsovårdens uppgifter hör övervakning av hälsoskyddet, livsmedel, tobakslagen och djurens hälsa och välmående samt veterinärtjänster. Miljöhälsan fungerar som tillstånds- och övervakningsmyndighet samt ger råd och vägledning i frågor som gäller hälsorisker i livsmiljön.

Till uppgifterna hör exempelvis inspektioner, provtagning, behandling av anmälningar, utlåtanden, rådgivning och handledning samt veterinärvård. Behandlingen av ansökningar och anmälningar samt en stor del av de inspektioner som miljöhälsan utför är avgiftsbelagda.

Övervakningsplan och taxor

Övervakningsarbetet i kommunen styrs av den lagstadgade övervakningsplanen för miljöhälsovården.
Taxorna anges i tabeller som godkänts av Lahtisregionens byggnadsnämnd. I dessa anges avgifternas storlek och vad de baserar sig på. Övervakningsplanerna och taxorna finns till påseende under Tjänster och respons.

Landsbygdsnäringsmyndigheten

Päijänne-Tavastlands samarbetsområde för landsbygdsförvaltning sköter landsbygdsnäringsmyndighetens uppgifter i Lahtis.​