Hoppa till innehållet

Hälsoskydd

Målet med hälsoskyddsövervakningen är att förebygga, minska och eliminera sådana faktorer i livsmiljön som kan skada människors hälsa.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/YmparistoterveysSite/PublishingImages/Terveydensuojelu.jpg

Hälsoskyddets uppgifter berör på ett brett plan människans livsmiljöer och de biologiska, fysikaliska eller kemiska riskfaktorerna. Om hälsoskyddet föreskrivs i hälsoskyddslagen.

Hälsoskyddets uppgifter

Hälsoskyddets uppgifter är att övervaka att bostäder och andra lokaler uppfyller de hälsomässiga kraven (i fråga om exempelvis inomhusluftens kvalitet, radon, buller och skadedjur), övervaka anmälningspliktiga lokaler (såsom offentliga mötes- och inkvarteringslokaler, idrottslokaler, skolor, daghem, äldreboenden, simhallar, badstränder, friser- och skönhetssalonger, gym och solarier), övervaka hushålls- och badvattnet samt vattnet i simbassänger, hantera hälsomässiga frågor som gäller begravningar och övervaka de hälsomässiga förhållandena på allmänna områden, i byggnader och vid stora publikevenemang.

Beredskap för att förebygga, utreda och eliminera hälsorisker i särskilda situationer hör också till hälsoskyddets centrala uppgifter.

Hälsoskyddet övervakar regelbundet tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter inom sitt område. Den kontinuerliga övervakningen är avgiftsbelagd och beskrivs i övervakningsplanen. Vid behov kan enheten för miljöhälsa också göra kontroller och ta prover på basis av misstankar om hälsorisker.

 

Kontaktuppgifter:
Miljöhälsans journummer vardagar kl. 9.00–11.30 tfn 03 733 4577, terveydensuojelu@lahti.fi
Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@lahti.fi