Hoppa till innehållet

Anmälningspliktig verksamhet

Hälsoskyddsmyndigheten övervakar offentliga nöjes-, samlings- och inkvarteringslokaler och -inrättningar samt lokaler för vilka måste uppställas särskilda hygienmässiga krav i enlighet med 13 § i hälsoskyddslagen.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/YmparistoterveysSite/PublishingImages/Ilmoituksen%20varainen%20toiminta.jpg

​Anmälan om verksamhet

Till anmälningspliktiga verksamheter hör offentliga nöjes-, samlings- och inkvarteringslokaler, bastur för allmänt bruk, simhallar, badstränder och badanläggningar, skolor och läroanstalter, daghem, barnhem och äldreboenden, skönhetssalonger och andra lokaler där man utför hudbehandlingar, gym och andra motions- och idrottslokaler som är tillgängliga för alla, kyrkogårdar och begravningsplatser samt andra motsvarande anläggningar och lokaler där den verksamhet som utövas kan medföra hälsorisker för användaren.

Verksamhetsutövaren ska göra en skriftlig anmälan till enheten för miljöhälsa om inrättande eller ibruktagande av sådan verksamhet som kan medföra hälsorisker för kunder eller boende. En motsvarande anmälan ska göras även då verksamheten väsentligen förändras. Innan verksamheten inleds ska lokalens lämplighet för den avsedda verksamheten även bedömas av byggnadstillsynen.

Mer information om lokalkraven för anmälningspliktiga verksamheter får du via länkarna på denna sida. Du kan också kontakta enheten för miljöhälsa om du vill veta mer.

Kontaktuppgifter:
Miljöhälsans journummer vardagar kl. 9.00–11.30 tfn 03 733 4577, terveydensuojelu@lahti.fi
Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@lahti.fi