Hoppa till innehållet

Hushållsvatten och brunnsvatten

Bra hushållsvatten är tryggt för hälsan, välsmakande, klart och färglöst.

Hushållsvatten är vatten som används i privata hushåll som dricksvatten och vid matlagning, samt inom livsmedelsföretag vid tillverkning av produkter. För hushållsvattnets kvalitet finns såväl hälsomässiga kvalitetskrav som kvalitetsrekommendationer.

I Lahtis kontrollerar enheten för miljöhälsa regelbundet kvaliteten på det hushållsvatten som distribueras av vattenverket. Även vattenverket övervakar det vatten som distribueras.
Syftet med övervakningen är att garantera att kvaliteten på det vatten som distribueras är ofarligt för hälsan.

Hushållsvatten får inte innehålla organismer (bakterier, virus eller parasiter) eller ämnen (kemikalier) i så stora mängder att de kan äventyra människors hälsa. Om du upptäcker problem med vattenledningsvattnets kvalitet kan du ringa till Lahti Aqua Oy:s jour som är öppen dygnet runt. Om du misstänker att vattenledningsvatten eller brunnsvatten orsakar hälsoproblem, kontakta även Lahtis enhet för miljöhälsa.

Brunnsvatten

Ansvaret för undersökningar av vattenkvaliteten i privata brunnar ligger i regel hos brunnens ägare. Det rekommenderas att man låter undersöka brunnsvattnet i ett godkänt vattenlaboratorium vart tredje år, även om man inte upptäcker några avvikelser i vattnets lukt eller smak. Det lönar sig att kontakta laboratoriet i förväg för att få instruktioner om provtagningen.
 

Kontaktuppgifter:
• Lahti Aqua Oy, felanmälningar för vatten- och avloppsnätet, tfn 0800 3 0808 (24 h)
• Miljöhälsans journummer vardagar kl. 9.00–11.30 tfn 03 733 4577, terveydensuojelu@lahti.fi

Stadsveterinär Cecilia Blomgren, tfn 050 559 4047
Hälsoinspektör Nina Hiltunen, tfn 050 518 4484