Hoppa till innehållet

Skadedjur

Bland skadedjur som förekommer inomhus i Finland finns många insekter och deras larver samt gnagare.

Skadeinsekter kan delas in i insekter som angriper textilier, livsmedel eller virke, ohyra samt övriga insekter som förekommer inomhus.

Insekter

Skadeinsekter som angriper textilier är sådana vars larver livnär sig på olika textilfibrer. Skadeinsekter som angriper livsmedel äter livsmedlen eller förorenar dem med sin avföring. Till ohyra räknas vägglöss, huvudlöss, loppor och fästingar. Andra vanliga objudna gäster är bl.a. silverfiskar, myror och bananflugor.

Gnagare och fåglar

Gnagare och fåglar kan förorena livsmedel med sin avföring. Gnagare kan även skada byggnader eller exempelvis elledningar.

Skadedjursbekämpning

Enheten för miljöhälsa ger råd om bekämpning av skadedjur. Du kan också ta med insekter till enheten för miljöhälsa för att få dem identifierade. Förvara de insekter som ska identifieras hela i en tät ask. Platta inte till dem.

Bekämpningsmedel och beteslådor för bekämpning av skadeinsekter och gnagare finns till salu i bl.a. järnaffärer och varuhus. Kontaktuppgifter till företag som arbetar med skadedjursbekämpning finns i företagsregistret i telefonkatalogen och på internet.


Kontaktuppgifter:
Miljöhälsans journummer vardagar kl. 9.00–11.30, tfn 03 733 4577, terveydensuojelu@lahti.fi

Miljöhälsoinspektörer:
Jari Ahonen, tfn 050 387 8730
Nina Hiltunen, tfn 050 518 4484
Sami Niemelä, tfn 044 416 4596

Besöksadress

Lahtis stad
Teknik- och miljöväsendet
Enheten för byggnads- och miljöövervakning
Askonkatu 2
15100 LAHTIS