Hoppa till innehållet

Egenkontroll

En fungerande och tillräckligt omfattande egenkontroll ger livsmedelsföretagaren möjlighet att trygga och övervaka livsmedelssäkerheten inom sitt företag.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/YmparistoterveysSite/PublishingImages/Omavalvonta.jpg

Var och en som arbetar inom livsmedelsindustrin ska kunna identifiera och ta hänsyn till de livsmedelshygienmässiga risker som det egna arbetet medför.

Egenkontroll och egenkontrollplan

Egenkontrollen är ett system med hjälp av vilket verksamhetsutövaren säkerställer att livsmedlet, primärproduktionsplatsen och livsmedelslokalen inklusive den verksamhet som där utövas uppfyller de krav som ställs i livsmedelslagstiftningen.

Varje företagare inom livsmedelsbranschen är enligt lagen skyldig att göra upp en skriftlig egenkontrollplan och tillämpa denna. Egenkontrollplanen ska vara tillräcklig med tanke på verksamheten och ska beskriva de livsmedelshygienmässiga risker som verksamheten i livsmedelslokalen medför.

Egenkontrollens omfattning och övervakning av egenkontrollen

Egenkontrollplanen berör alla aktörer inom livsmedelsbranschen. Egenkontrollplanen ska hållas uppdaterad och de personer som arbetar i livsmedelslokalen ska bekanta sig med egenkontrollplanen och egenkontrollen i praktiken.

Enheten för miljöhälsa kan ge råd om uppgörandet av en egenkontrollplan. Vid behov kan hälsoinspektörerna hjälpa till att kontrollera egenkontrollplanen då verksamheten inleds. Egenkontrollplanens tillräcklighet och tillämpning utvärderas också i samband med Oiva-inspektionerna.

Kontaktuppgifter

Stadsveterinär Cecilia Blomgren, tfn 050 559 4047
Anläggningstillsyn

Ledande hälsoinspektör Tomi Bondarew, tfn 050 518 4485
Hollolankatu, Sibeliuksenkatu, Rauhankatu

H
älsoinspektörer:

Sari Johnsson, tfn 050 559 4044
Lahtis centrum, Anttilanmäki, Nikkilä, Renkomäki, Ämmälä, Jokimaa, Anttilanmäki, Nikkilä, Renkomäki, Ämmälä, Jokimaa, Järvenpää, Saluhall och  mobila livsmedelslokaler på salutorget

Eeva Kyyhkynen-Malkki, tfn 050 518 4483
Området som avgränsas av gatorna Aleksanterinkatu, Rauhankatu, Lahdenkatu och Saimaankatu, bagerierna, skönhetssalonger och utomhusförsäljning på salutorget

Päivi Matilainen tfn 044 416 4955
Asemantausta, Keijupuisto, Laune, daghemmens kök och primärproduktion

Marjo Pärnänen, tfn 044 416 4849
Nastola, Sopenkorpi, Hennala, Kärpänen, Pirttiharju, Okeroinen, Jalkaranta och primärproduktion

Petro Sormunen, tfn 050 518 4478
Kerinkallio, Kolava, Kujala, Liipola, Möysä, Paavola, Saksala samt personalmatsalarna

Taina Rahkonen, tfn 050 539 1692
Evenemang i Lahtis, Kartano, Salpausselkä, Sportcentret, Vesijärvi hamn, området Pikku-Vesijärvi, Kisapuisto, skönhetssalonger

Anne Räsänen, tfn 050 559 4082
Ahtiala, Niemi, Kilpiäinen, Kiveriö, Kivimaa, Koiskala, Kunnas, Kytölä, Mukkula, Myllypohja, Pesäkallio, Tonttila, Viuha, skolköken samt material som kommer i kontakt med livsmedel