Hoppa till innehållet

Egenkontroll

En fungerande och tillräckligt omfattande egenkontroll ger livsmedelsföretagaren möjlighet att trygga och övervaka livsmedelssäkerheten inom sitt företag.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/YmparistoterveysSite/PublishingImages/Omavalvonta.jpg

Var och en som arbetar inom livsmedelsindustrin ska kunna identifiera och ta hänsyn till de livsmedelshygienmässiga risker som det egna arbetet medför.

Egenkontroll och egenkontrollplan

Egenkontrollen är ett system med hjälp av vilket verksamhetsutövaren säkerställer att livsmedlet, primärproduktionsplatsen och livsmedelslokalen inklusive den verksamhet som där utövas uppfyller de krav som ställs i livsmedelslagstiftningen.

Varje företagare inom livsmedelsbranschen är enligt lagen skyldig att göra upp en skriftlig egenkontrollplan och tillämpa denna. Egenkontrollplanen ska vara tillräcklig med tanke på verksamheten och ska beskriva de livsmedelshygienmässiga risker som verksamheten i livsmedelslokalen medför.

Egenkontrollens omfattning och övervakning av egenkontrollen

Egenkontrollplanen berör alla aktörer inom livsmedelsbranschen. Egenkontrollplanen ska hållas uppdaterad och de personer som arbetar i livsmedelslokalen ska bekanta sig med egenkontrollplanen och egenkontrollen i praktiken.

Enheten för miljöhälsa kan ge råd om uppgörandet av en egenkontrollplan. Vid behov kan hälsoinspektörerna hjälpa till att kontrollera egenkontrollplanen då verksamheten inleds. Egenkontrollplanens tillräcklighet och tillämpning utvärderas också i samband med Oiva-inspektionerna.

 

Kontaktuppgifter:
Miljöhälsans journummer vardagar kl. 9.00–11.30, tfn 03 733 4577, terveydensuojelu@lahti.fi
Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@lahti.fi.

Hälsoinspektörer:

Johanna Eklund, tfn 044 416 4849
Nastola område

Sari Johnsson, tfn 050 559 4044
Lahtis centrum, Anttilanmäki, Nikkilä, Renkomäki, Ämmälä, Jokimaa

Eeva Kyyhkynen-Malkki, tfn 050 518 4483
Området som avgränsas av gatorna Aleksanterinkatu, Rauhankatu, Lahdenkatu och Saimaankatu samt bagerierna

Päivi Matilainen tfn 044 416 4955
Området kring järnvägsstationen, Asemantausta, Keijupuisto, Laune, Patomäki, Patoniitty, Vartiolaakso, Ali-Juhakkala samt daghemmens kök

Petro Sormunen, tfn 050 518 4478
Kerinkallio, Kolava, Kujala, Liipola, Möysä, Paavola, Saksala samt personalmatsalarna

Taina Rahkonen, tfn 050 539 1692
Sportcentret, Vesijärvi hamn, området Pikku-Vesijärvi, Kisapuisto, Salpausselkä, Jalkaranta, Pirttiharju, Sopenkorpi, Hennala, Kärpänen, Okeroinen

Anne Räsänen, tfn 050 559 4082
Ahtiala, Järvenpää, Niemi, Kilpiäinen, Kiveriö, Kivimaa, Koiskala, Kunnas, Kytölä, Mukkula, Myllypohja, Pesäkallio, Tonttila, Viuha, skolköken samt material som kommer i kontakt med livsmedel