Hoppa till innehållet

Förpacknings- och kontaktmaterial

En aktör som för ut material och tillbehör som kommer i kontakt med livsmedel på marknaden ska anmäla sitt verksamhetsställe och den verksamhet som där utövas till enheten för miljöhälsa.

Med kontaktmaterial menas sådana material och tillbehör som är avsedda att eller kan antas komma i kontakt med livsmedel. Dit räknas exempelvis olika livsmedelsförpackningar, kärl, engångshandskar, redskap och apparater. Även de ämnen och den utrustning som används för att tillverka dessa material räknas som kontaktmaterial.

Materialen ska vara säkra. De får inte kontaminera livsmedlet med ämnen som är skadliga för människor eller försämrar livsmedlets kvalitet. Materialen ska vara försedda med intyg från tillverkaren på att de är säkra och lämpliga för livsmedel.

Anmälningsplikten gäller tillverkare av material och tillbehör som används vid tillverkningen av kontaktmaterial och tillbehör, tillverkare av kontaktmaterial, grossister samt importörer och exportörer. Anmälan görs till tillsynsmyndigheten i den kommun där verksamhetsstället finns.

Kontaktuppgifter:

• Miljöhälsans journummer vardagar kl. 9.00–11.30, tfn 03 733 4577, terveydensuojelu@lahti.fi

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@lahti.fi

• Hälsoinspektör Anne Räsänen, tfn 050 559 4082