Hoppa till innehållet

Förpackningsmärkningar

Avsikten med förpackningsmärkningar är att ge konsumenten tillräckligt med information om ett förpackat eller oförpackat livsmedel. Märkningarna ska överensstämma med verkligheten och får inte vilseleda konsumenten.

Det är viktigt att ange allergener på förpackningarna. Även när det gäller oförpackade livsmedel ska kunden ha tillgång till tillräcklig information om vad livsmedlet eller produkten innehåller.

Informationen kan exempelvis finnas på ett separat informationsblad. Information om obligatoriska förpackningsmärkningar finns i Europaparlamentets och Europarådets förordning 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna samt i jord- och skogsbruksministeriets förordning 834/2014 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna. Eviras handbok om livsmedelsinformation och enheten för miljöhälsa ger mer information om förpackningsmärkningar.

Kosttillskott

Kosttillskott är livsmedel som på grund av sin form och de sätt de används på skiljer sig från konventionella livsmedel. Kosttillskott säljs som exempelvis kapslar, tabletter och pulver. Kosttillskott omfattas av samma krav på förpackningsmärkningar som livsmedel. De lagenliga kraven på förpackningsmärkningar ska uppfyllas även vid internetförsäljning av kosttillskott. Eviras handbok för kosttillskott och enheten för miljöhälsa ger mer information om förpackningsmärkningar och övervakning av kosttillskott.

Kontaktuppgifter:

Miljöhälsans journummer vardagar kl. 9.00–11.30, tfn 03 733 4577, terveydensuojelu@lahti.fi
Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@lahti.fi.

Stadsveterinär Cecilia Blomgren, tfn 050 559 4047
Anläggningstillsyn

Ledande hälsoinspektör Tomi Bondarew, tfn 050 518 4485
Hollolankatu, Sibeliuksenkatu, Rauhankatu

H
älsoinspektörer:

Sari Johnsson, tfn 050 559 4044
Lahtis centrum, Anttilanmäki, Nikkilä, Renkomäki, Ämmälä, Jokimaa, Anttilanmäki, Nikkilä, Renkomäki, Ämmälä, Jokimaa, Järvenpää, Saluhall och  mobila livsmedelslokaler på salutorget

Eeva Kyyhkynen-Malkki, tfn 050 518 4483
Området som avgränsas av gatorna Aleksanterinkatu, Rauhankatu, Lahdenkatu och Saimaankatu, bagerierna, skönhetssalonger och utomhusförsäljning på salutorget

Päivi Matilainen tfn 044 416 4955
Asemantausta, Keijupuisto, Laune, daghemmens kök och primärproduktion

Marjo Pärnänen, tfn 044 416 4849
Nastola, Sopenkorpi, Hennala, Kärpänen, Pirttiharju, Okeroinen, Jalkaranta och primärproduktion

Petro Sormunen, tfn 050 518 4478
Kerinkallio, Kolava, Kujala, Liipola, Möysä, Paavola, Saksala samt personalmatsalarna

Taina Rahkonen, tfn 050 539 1692
Evenemang i Lahtis, Kartano, Salpausselkä, Sportcentret, Vesijärvi hamn, området Pikku-Vesijärvi, Kisapuisto, skönhetssalonger

Anne Räsänen, tfn 050 559 4082
Ahtiala, Niemi, Kilpiäinen, Kiveriö, Kivimaa, Koiskala, Kunnas, Kytölä, Mukkula, Myllypohja, Pesäkallio, Tonttila, Viuha, skolköken samt material som kommer i kontakt med livsmedel