Hoppa till innehållet

Hygienkompetens

Med livsmedelshygienkompetens avses grundkunskaper i livsmedelshygien, kontinuerligt upprätthållande och uppdatering av kunskaperna och färdigheterna samt beaktande av aktuella förändringar inom området som en del av företagets egenkontroll.

Personer som arbetar med livsmedel måste ha tillräckliga kunskaper inom sju delområden: mikrobiologi, matförgiftningar, hygieniska arbetsmetoder, personlig hygien, sanitet, egenkontroll och lagstiftning. Hygienkompetens är ett lagstadgat krav inom livsmedelsbranschen.

Kompetenstest och kompetenstestare

I livsmedelslagen (23/2006) förutsätts att alla som i sitt arbete hanterar oförpackade lättfördärvliga livsmedel i livsmedelslokaler bevisar sin kompetens med hjälp av ett kompetensbevis enligt modell från Livsmedelssäkerhetsverket Evira, alltså ett hygienpass.
Självständiga kompetenstestare, som godkänts av Evira, ordnar kompetenstest och utfärdar kompetensbevis.

Kontaktuppgifter

• Miljöhälsans journummer vardagar kl. 9.00–11.30, tfn 03 733 4577, terveydensuojelu@lahti.fi

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@lahti.fi

• Hygieninspektör Taina Rahkonen, tfn 050 539 1692