Hoppa till innehållet

Livsmedelslokaler

Till livsmedelslokaler räknas exempelvis kaféer, restauranger och mataffärer. Livsmedelslokaler där man hanterar animaliska livsmedel innan de säljs i detaljhandeln benämns anläggningar. Den som planerar att inleda verksamhet i en livsmedelslokal eller -anläggning ska i förväg anmäla saken till enheten för miljöhälsa.
Ruokaa tarjoilulinjastolla.

​Med livsmedelslokal avses en byggnad, en lokal eller ett annat utomhus- eller inomhusutrymme där man tillverkar, förvarar, transporterar, säljer, serverar eller på annat sätt hanterar livsmedel i avsikt att sälja eller förmedla dem vidare.

En skriftlig anmälan om livsmedelslokalen ska göras till enheten för miljöhälsa minst 4 veckor innan verksamheten inleds. Detsamma gäller när verksamheten i en existerande livsmedelslokal väsentligen förändras.

Inledandet av verksamhet förutsätter inte en inspektion av tillsynsmyndigheten. Även internetförsäljning av livsmedel och livsmedelslokaler i hemmet ska anmälas.

Livsmedelsanläggningar

Livsmedelsanläggningar måste godkännas av myndigheterna innan verksamheten inleds. Ett villkor för att anläggningen ska kunna godkännas är att den uppfyller de kravs som ställs i livsmedelslagstiftningen.

Godkännande krävs för alla anläggningar och lagerlokaler där man producerar eller hanterar animaliska livsmedel samt för grossister som förvarar animaliska livsmedel i mer än 48 timmar med avsikt att förmedla dessa livsmedel till andra anläggningar.

Kontak
tuppgifter

Miljöhälsans journummer vardagar kl. 9.00–11.30, tfn 03 733 4577, terveydensuojelu@lahti.fi
Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@lahti.fi

Stadsveterinär Cecilia Blomgren, tfn 050 559 4047
Anläggningstillsyn

Ledande hälsoinspektör Tomi Bondarew, tfn 050 518 4485
Hollolankatu, Sibeliuksenkatu, Rauhankatu

H
älsoinspektörer:

Sari Johnsson, tfn 050 559 4044
Lahtis centrum, Anttilanmäki, Nikkilä, Renkomäki, Ämmälä, Jokimaa, Anttilanmäki, Nikkilä, Renkomäki, Ämmälä, Jokimaa, Järvenpää, Saluhall och mobila livsmedelslokaler på salutorget

Eeva Kyyhkynen-Malkki, tfn 050 518 4483
Området som avgränsas av gatorna Aleksanterinkatu, Rauhankatu, Lahdenkatu och Saimaankatu, bagerierna, skönhetssalonger och utomhusförsäljning på salutorget

Päivi Matilainen tfn 044 416 4955
Asemantausta, Keijupuisto, Laune, daghemmens kök och primärproduktion

Marjo Pärnänen, tfn 044 416 4849
Nastola, Sopenkorpi, Hennala, Kärpänen, Pirttiharju, Okeroinen, Jalkaranta och primärproduktion

Petro Sormunen, tfn 050 518 4478
Kerinkallio, Kolava, Kujala, Liipola, Möysä, Paavola, Saksala samt personalmatsalarna

Taina Rahkonen, tfn 050 539 1692
Evenemang i Lahtis, Kartano, Salpausselkä, Sportcentret, Vesijärvi hamn, området Pikku-Vesijärvi, Kisapuisto, skönhetssalonger

Anne Räsänen, tfn 050 559 4082
Ahtiala, Niemi, Kilpiäinen, Kiveriö, Kivimaa, Koiskala, Kunnas, Kytölä, Mukkula, Myllypohja, Pesäkallio, Tonttila, Viuha, skolköken samt material som kommer i kontakt med livsmedel