Hoppa till innehållet

Utomhusförsäljning och ambulerande livsmedelslokaler

Utomhusförsäljning av livsmedel medför särskilda utmaningar. Så länge man hanterar livsmedlen rätt kan man ändå tryggt tillreda, servera och sälja dem även i tält.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/YmparistoterveysSite/PublishingImages/Ulkomyynti.jpg

Med utomhusförsäljning avses servering, försäljning eller annan förmedling av livsmedel i en utomhuslokal, exempelvis under ett publikevenemang.

Med utomhuslokal avses en livsmedelslokal som finns någon annanstans än inne i en byggnad eller i ett inomhusutrymme som inte är en del av en annan livsmedelslokal.

Livsmedelsaktören ansvarar för sin verksamhet och ska känna till de förordningar som rör verksamheten och de risker som verksamheten medför. Goda arbetsmetoder och egenkontroll är ännu viktigare vid utomhusförsäljning. Mer information om utomhusförsäljning av livsmedel finns i Eviras instruktioner för utomhusförsäljning.

Anmälan om en ambulerande livsmedelslokal

Om du tänker sälja, servera eller hantera livsmedel i en anmäld ambulerande livsmedelslokal vid ett evenemang eller någon annanstans än på din hemort ska du anmäla verksamheten till livsmedelstillsynsmyndigheterna på den ort där evenemanget äger rum senast 4 dagar före evenemanget.

Anmälan om en ambulerande livsmedelslokal

Aktören ska göra en anmälan om den utrustning som används vid regelbunden utomhusförsäljning, om han eller hon avser använda samma utrustning, försäljningsstånd etc. vid flera evenemang. Anmälan ska göras en gång till myndigheterna i den kommun där verksamheten startas eller där företagaren är mantalsskriven.

Kontaktuppgifter:
Miljöhälsans journummer vardagar kl. 9.00–11.30 tfn 03 733 4577, terveydensuojelu@lahti.fi
Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@lahti.fi

Kontaktuppgifter

Miljöhälsans journummer vardagar kl. 9.00–11.30, tfn 03 733 4577, terveydensuojelu@lahti.fi
Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@lahti.fi

Stadsveterinär Cecilia Blomgren, tfn 050 559 4047
Anläggningstillsyn

Ledande hälsoinspektör Tomi Bondarew, tfn 050 518 4485
Hollolankatu, Sibeliuksenkatu, Rauhankatu

H
älsoinspektörer:

Sari Johnsson, tfn 050 559 4044
Lahtis centrum, Anttilanmäki, Nikkilä, Renkomäki, Ämmälä, Jokimaa, Anttilanmäki, Nikkilä, Renkomäki, Ämmälä, Jokimaa, Järvenpää, Saluhall och mobila livsmedelslokaler på salutorget

Eeva Kyyhkynen-Malkki, tfn 050 518 4483
Området som avgränsas av gatorna Aleksanterinkatu, Rauhankatu, Lahdenkatu och Saimaankatu, bagerierna, skönhetssalonger och utomhusförsäljning på salutorget

Päivi Matilainen tfn 044 416 4955
Asemantausta, Keijupuisto, Laune, daghemmens kök och primärproduktion

Marjo Pärnänen, tfn 044 416 4849
Nastola, Sopenkorpi, Hennala, Kärpänen, Pirttiharju, Okeroinen, Jalkaranta och primärproduktion

Petro Sormunen, tfn 050 518 4478
Kerinkallio, Kolava, Kujala, Liipola, Möysä, Paavola, Saksala samt personalmatsalarna

Taina Rahkonen, tfn 050 539 1692
Evenemang i Lahtis, Kartano, Salpausselkä, Sportcentret, Vesijärvi hamn, området Pikku-Vesijärvi, Kisapuisto, skönhetssalonger

Anne Räsänen, tfn 050 559 4082
Ahtiala, Niemi, Kilpiäinen, Kiveriö, Kivimaa, Koiskala, Kunnas, Kytölä, Mukkula, Myllypohja, Pesäkallio, Tonttila, Viuha, skolköken samt material som kommer i kontakt med livsmedel