Hoppa till innehållet

Natur och miljö

Målet med stadens miljöarbete är en välmående natur och miljö. En hälsosam och trygg miljö skapar en god livskvalitet för invånarna.

Staden ansvarar för de lagstadgade tillstånds- och övervakningsuppgifter som hänför sig till naturskyddet. Att övervaka miljön, från jordmånen till yt- och grundvattnet samt luftkvaliteten, och att sköta om vattendragen och fiskbestånden är en viktig del av dessa uppgifter.

Miljörådgivningen betjänar invånarna genom att främja miljömedvetenheten.
Staden underhåller naturstigar och utvecklar naturenlig miljövård i samarbete med invånarföreningar och andra förvaltningar.​