Hoppa till innehållet

Tjänster för småbarnsfostran

Lahtis barnfamiljer har tillgång till högklassig småbarnsfostran på daghem, hos familjedagvårdare och i klubbar i enlighet med familjernas behov.

Förskolor ordnas i daghemmen och i anslutning till skolorna. Dagklubbar utgör ett alternativ till den egentliga dagvården.

Staden har sammanlagt 40 daghem

I Lahtis finns nästan 8 300 barn under skolåldern. Av dem går 4 500 i dagvård eller förskola, 800 får stöd för privat dagvård och fler än 2 100 vårdas hemma med hemvårdsstöd. Föräldrarnas val avgör vilka tjänster som behövs.

I verksamhetskulturen inom småbarnsfostran syns lekens, förståelsens och lärandets glädje samt goda kommunikationsfärdigheter. Småbarnsfostran förverkligas i samarbete med föräldrarna. Barnets tillväxt och lärande börjar inom småbarnsfostran och förskolan. 

Inom småbarnsfostran utförs multiprofessionellt arbete för att främja barns och ungas välfärd i samarbete med grundskolan och ungdomsverksamheten. Man genomför åtgärderna i välfärdsplanen för barn och unga i samarbete med social- och hälsovårdssektorn. Man främjar på olika sätt barnfamiljernas, barnens och de ungas rätt att uttrycka sina åsikter om tjänsterna.