Hoppa till innehållet

Med hjälp av planläggningen skapar man en hållbar stadsmiljö

I detalj- och generalplanerna beslutar man om hur olika områden i staden ska användas och vad som ska byggas var. Målet är att trygga en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling och skapa förutsättningar för en god livsmiljö.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/KaavoitusSite/PublishingImages/Sivut/default/matkakeskus.jpg

​I Lahtis är årligen ca 60 detaljplaneprojekt anhängiga. Initiativet till en detaljplan eller en ändring i detaljplanen kommer från staden eller en privat aktör.

Du kan ansöka om en ändring av detaljplanen med hjälp av en detaljplaneansökan. Förutom detaljplanen gör man i Lahtis upp general- och delgeneralplaner som uppdateras kontinuerligt. Dessa styr den allmänna planeringen av markanvändningen.

Bekanta dig med stadsplaneringen och delta

I planläggningsöversikten som publiceras årligen presenteras anhängiga planarbeten. Om du vill se hur planläggningen framskrider kan du gå till sidan om planobjekt. Du kan delta i olika skeden av planläggningsprocessen, exempelvis genom att kommentera aktuella planer (planutkast) eller de planförslag som finns till påseende.

Aktuella detaljplaner med planbestämmelser finns i Lahtis stads karttjänst. Där finns även instruktioner för byggandet.