Hoppa till innehållet

APOLI Lahti – Lahtis arkitekturpolitiska program

År 2010 färdigställdes Lahtis stads lokala arkitekturpolitiska program APOLI Lahti, vars mål är att förbättra den bebyggda miljöns estetiska kvalitet i staden. De kulturmiljömässiga särdragen som skiljer Lahtis från andra finländska städer antecknades i APOLI.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/KaavoitusSite/PublishingImages/palvelut/kaavoitus/arkkitehtuuripoliittinen-ohjelma/apoli_logo.jpg

​Särdragen i landskapet, vården av stadsrummets egenskaper och detaljer som fördjupar stadens historia hör till de saker som genom stadsfullmäktigebeslut ställdes som kvalitetsmål för den bebyggda miljön.

Lahtis blev stad år 1905. Bilderna i APOLI-publikationen visar trender i stadsplaneringen under stadens korta historia och älskade landmärken, byggnader och detaljer.

Lahtis stad och Nastola kommun gick samman år 2016. Det utvidgade verksamhetsområdet medfört nya typer av lokala särdrag som man måste identifiera när man bygger staden. APOLI måste därför uppdateras I kvalitetsmålen för den bebyggda miljön är det särskilt viktigt att ta hänsyn till den utvidgade verksamhetsmiljön.

Vi tror att en arkitektoniskt högklassig miljö förbättrar stadens konkurrenskraft och invånarnas livskvalitet.

Utmärkelse delas ut vid Apoliforumet

Det årliga Apoliforumet är en del av de arkitekturpolitiska åtgärderna. Vid evenemanget delar man ut APOLI-utmärkelsen för främjande av en högklassig miljö.

Kontakt