Hoppa till innehållet

Detaljplanläggning

I detaljplanen fastställs hur olika områden inom kommunen ska användas och principerna för byggandet. I Lahtis utförs årligen ca 60–70 nya planarbeten som beskrivs i planläggningsöversikten.
Mies esittelee karttaa.

I detaljplanen planerar man bland annat hur bostäder, arbetsplatser, trafik och grönområden ska placeras och förverkligas. Planläggningen styrs av lagstiftningen och stadens egna mål. Förändringar i detaljplanen kan göras på initiativ av staden eller privata aktörer.

Planen visas på kartan

Detaljplanen eller en ändring i denna visas på en karta. Markeringar och bestämmelser på detaljplanekartorna anger bl.a. byggnadernas antal och placering. I detaljplanen finns också regler för annat som påverkar områdets struktur och stadsbilden, såsom gatornas bredd och fasadernas material.

Detaljplanekartan kompletteras av en beskrivning. I allmänhet utarbetar man även illustrationer och bygginstruktioner i syfte att klargöra vad som avses i planen.

Du kan påverka stadsplaneringen

När man förbereder en detaljplan ger man dem som bor och arbetar i planområdet och närliggande områden, fastighetsägarna och andra intresserade möjlighet att skriftligt eller muntligt uttrycka sina åsikter.

Detaljplaner behandlas av tekniska nämnden och miljönämnden samt stadsstyrelsen. Detaljplanerna ska godkännas av kommunfullmäktige. Planer av liten betydelse godkänns av tekniska nämnden.

Kontakt