Hoppa till innehållet

Generalplanearbete 2017–2020

Under fullmäktigeperioden 2017–2020 görs en generalplan upp som omfattar hela det nya Lahtis.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/KaavoitusSite/PublishingImages/palvelut/kaavoitus/yleiskaavoitus/yleiskaavakartta_poydalla.jpg

​Generalplanearbetet inleds med en kartläggning av utredningsbehovet och genomförande av utredningar. Ett av arbetets mål är få en uppfattning om de särpräglade områdena i det nya Lahtis: naturen, landsbygden, byarna och stadsdelarna samt urbana området.

Planeringen av området kring järnvägen och stationen spelar en stor roll i den kommande generalplanerundan. Stadens ekonomi, tjänster, naturmiljöer och bebyggda miljöer kommer att vara aktuella teman under de kommande åren.

Generalplanen är ett gemensamt projekt

År 2017, i början av den nya fullmäktigeperioden, ställer man upp målen för generalplanen i samband med strategiprocessen. År 2018 gör man ett utkast till generalplanen i samarbete med stadsbor, företagare och andra samarbetspartner.

År 2019 bedömer man generalplanens effekter och presenterar ett generalplaneförslag. Stadsfullmäktige beslutar om godkännande av generalplanen år 2020.

Kontakt