Hoppa till innehållet

Byggtilsyn

Byggtillsynen främjar en god byggnadskultur med hjälp av kundcentrerad rådgivning och hjälper till att föra byggprocessen framåt och fullfölja projektet.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/RakentaminenSite/PublishingImages/Jatkuva%20valvonta.jpg

​Byggtillsynen ser till att lagenliga mål och krav för byggande och bebyggda miljöer vad gäller exempelvis planläggning, stadsbild, säkerhet, hälsa, ändamålsenlighet och det allmänna bästa tas i beaktande i byggandet och användningen av byggnader på ett sätt som stöder hållbar utveckling samt ansvarar för att införa uppgifter om nybygget i byggnads- och lägenhetsregistret.