Hoppa till innehållet

Handledning och rådgivning

Byggnadsinspektionen ger kommuninvånarna allmänna råd om byggande och vägleder kunden så att tillståndsprocessen går så snabbt och enkelt som möjligt och följer markanvändnings- och bygglagen.

​När du planerar ett nybygge lönar det sig att i god tid boka tid hos tillståndsarkitekten för rådgivning.

Byggnadsinspektionens tillsynsingenjörer ger allmän vägledning och rådgivning och VVS-ingenjörerna ger råd i frågor som gäller fastighetens vatten, avlopp och ventilation. I frågor som gäller planeringen bör du kontakta en expert inom branschen, som gör upp en plan och ger råd i frågor som gäller planeringen.