Hoppa till innehållet

Kartor och geografiska data

Lahtis stad utvecklar och upprätthåller karttjänster och tjänster för geografiska data och gör dessa tillgängliga för staden, invånarna och företagen.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/RakentaminenSite/PublishingImages/palvelut/tontit-ja-rakentaminen/kartta-ja-paikkatiedot/paikkatietoaineistot/ePalaute%20iPadilla.jpg

​Vår kundtjänst kan skicka kartprodukter, kartbilagor till bygglov och utdrag ut detaljplane-, fastighets- och lagfartsregistren i elektronisk form direkt till din e-post.

I vårt system för geografiska data finns kart- och egenskapsdatamaterial som berör terränginformation, byggnader, fastigheter, gatunätet och planläggningen. Materialet används och upprätthålls i planläggningen, byggtillsynen, miljötjänsterna, fastighetsbildningen, tomtutbudet och andra planeringsuppgifter.

Många av stadens elektroniska tjänster har förverkligats och upprätthålls inom ansvarsområdet för markanvändning och områdesprojekt.