Hoppa till innehållet

Adresser och namnbestånd

Stadsdelar, gator, parker, torg och andra allmänna områden namnges i detaljplanen. I glesbebyggda områden fastställs vägnamnen genom myndighetsbeslut. Adresserna och namnbeståndet hålls uppdaterade i stadens adressystem och namnbeståndsregister.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/RakentaminenSite/PublishingImages/palvelut/tontit-ja-rakentaminen/kartta-ja-paikkatiedot/paikkatietoaineistot/tienviitat.jpg

Adresser anges i enlighet med de gatu- och vägnamn som fastställts i detaljplanen.

Adressnummer fastställs enligt principen att fastigheter på vänster sida sett från vägens början får jämna nummer och fastigheter på höger sida får udda nummer. I glesbebyggda områden fastställs fastigheternas adressnummer på basis av avståndet till vägens början. Adressnumret fås då man lämnar bort den sista siffran från antalet metrar.

En fastighet i ett detaljplanerat område får ett adressnummer i samband med fastighetsbildningen. Adressen för en byggnad fastställs i samband med att man ansöker om bygglov.

Adressändringar

Förändringar i detaljplanen och ändrade vägarrangemang i glesbebyggda områden kan medföra förändringar i adresser och gatunamn.

De nya adresserna och gatunamnen tas i bruk i takt med att den nya detaljplanen genomförs eller när de nya vägarrangemangen tas i bruk. Fastighetsägaren informeras om adressändringen innan den nya adressen tas i bruk.

Information om adresser

Staden meddelar om adresserna till det nationella befolkningsdatasystemet. Därifrån förmedlas uppgifterna till olika aktörer. Adressändringar anmäls också till räddningsverket, postens adresstjänst, Lahti Energia och Lahti Aqua.

Utmärkning av adresser

Fastighetsägaren skaffar och sätter upp adressnummerskyltar. Staden införskaffar och sätter upp gatunamnsskyltar på detaljplanerade områden. I glesbebyggda områden är det väglaget som införskaffar och sätter upp vägnamnsskyltar.