Hoppa till innehållet

Geodatamaterial

Lahtis stads geodatamaterial finns tillgängligt i de vanligaste geodataformaten och via stadens gränssnittstjänster. I materialet ingår kart- och registermaterial samt material som utarbetats genom att kombinera dessa.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/RakentaminenSite/PublishingImages/palvelut/tontit-ja-rakentaminen/kartta-ja-paikkatiedot/paikkatietoaineistot/kuvakollaasi_2016.jpg

Geografiska data är en helhet som består av uppgifter om objektets position samt information om objektets kännetecken, exempelvis kännetecken, mätobservationer, klassifikationer och beskrivningar. Geografiska data kan, förutom att ange en viss byggnads position, även ange att byggnaden i fråga är röd och har tre våningar.

Få ut allt av materialet

Nedan listas de vanligaste kartmaterialen som Lahtis stad upprätthåller. Geodatasystemet innehåller material om bl.a. fastigheter, byggnader, stadsplaner och befolkning.

Karttjänst på internet

I karttjänsten på internet finns förutom adress- och servicesökfunktionen även flera olika typer av kartmaterial såsom plankartor och flygfotografier från 1946 och framåt. Tjänsten finns även som en version för mobila enheter.

Uppdaterad detaljplan

Den uppdaterade detaljplanen är en kombination av de gällande detaljplanerna för hela stadsområdet.

Baskarta

Barkartan används som grund för planläggning och kommunalteknisk planering. På baskartan finns information om fastigheter, byggnader och andra konstruktioner, trafikleder, olika terrängobjekt, höjddata och ortnamn.

Markägarkarta

Markägarkartan är en temakarta som visar stadens markinnehav.

Guidekarta

Lahtisregionens guidekarta omfattar fem städer/kommuner (Asikkala, Heinola, Hollola Lahtis, Orimattila). För Lahtis del uppdateras materialet kontinuerligt, medan materialet för de andra kommunerna uppdateras 1–2 gånger per år.

Ortoflygfoton

Ortoflygfoton kan användas som grund för olika typer av planer tillsammans med exempelvis en baskarta. Bilderna är från enskilda år mellan 1946 och 2014.

Fastighetskarta

Fastighetskartan visar fastighetsindelning, byggnader, adressnummer, namnbestånd samt vägnät.

Temakartor

På temakartorna är ett visst tema eller ämne mer framträdande än resten av innehållet. Som grund för temakartorna används oftast en guide- eller fastighetskarta, men kartmarkeringarna och skalan varierar enligt behov. Vi framställer temakartor för stadens egna behov och för utomstående kunder enligt beställning.