Hoppa till innehållet

Trafik och gator

Staden prioriterar miljövänliga transportformer såsom gång, cykling och kollektivtrafik, särskilt i områden där många människor rör sig.

31.12.2015 hade Lahtis sammanlagt 490 km gator, 139 km allmänna och privata vägar samt 403 km cykelvägar, varav 141 med separata gång- och cykelbanor.

I samband med kommunsammanslagningen 1.1.2016 ökade gatorna med 144 km och cykelvägarna med 57 km. Staden fick också 189 km nya allmänna vägar.