Hoppa till innehållet

Användningstillstånd för områden

Användning av stadens allmänna områden kräver alltid tillstånd från staden. Till allmänna områden räknas gator, torg, parker etc.

​Tillfällig användning av allmänna områden

Det är möjligt att tillfälligt hyra allmänna områden för exempelvis olika evenemang, försäljningsverksamhet, uteserveringar och reklam, som byggarbetsplats eller för byggarbetsplatsens behov, för förvaring etc. Staden uppbär hyra för användningen av allmänna områden. Tillfälliga trafikarrangemang ska planeras på förhand och planerna ska godkännas av staden.

Placeringstillstånd för permanenta konstruktioner och anläggningar

Om du tänker placera permanenta konstruktioner, anläggningar, kablar eller rör inom gatu- eller parkområden krävs tillstånd. Du ska då anhålla om placeringstillstånd.

Grävtillstånd

Grävarbeten omfattas av särskilda regler och kräver grävtillstånd. Ansök först om placeringstillstånd.

Dumpning av snö på gatan

Du behöver inte ansöka om tillstånd för att dumpa snö på gatan eller ett annat allmänt område, men du måste göra en anmälan om saken till staden. Ta särskild hänsyn till säkerheten.