Hoppa till innehållet

Halkvarning för trottoarer

Du kan beställa ett textmeddelande som varnar för halka på gatorna till din telefon.

​Beställ en halkvarning genom att skicka ett textmeddelande till numret 16130. När halka uppstått under natten skickas ett varningsmeddelande ut på morgonen.

Halkvarningstjänsten är en avgiftsfri tjänst som staden erbjuder sina invånare. Tjänsten har varit mycket uppskattad.

En varning skickas när den jourhavande vägunderhållaren upptäcker att föret har blivit farligt halt. Att sanda trottoarerna tar sin tid, men varningen når stadsborna genast.
Du bör ändå vara försiktig även om du inte fått någon varning.

Så här anmäler du dig till tjänsten:

Skicka ett textmeddelande till 16130 från den telefon du vill att varningarna ska skickas till:
• skriv först orden varoitus lahti
• skriv sedan heti, 6, 7 eller 8 beroende på om du vill ha varningen kl. 6, kl. 7 eller kl. 8.
Om du exempelvis vill få en varning för halka som uppstått under natten på morgonen kl. 7, skicka meddelandet: varoitus lahti 7.
Om du vill ändra klockslaget för varningarna måste du säga upp tjänsten och sedan anmäla dig på nytt med ett nytt klockslag.
Din anmälan förblir i kraft även under kommande vintrar. Om du vill säga upp tjänsten, skicka meddelandet varoitus sulje till numret 16130.

Respons

• per e-post info@sva-konsultointi.fi
• per sms till numret 16130: skriv först varoitus och sedan din respons