Hoppa till innehållet

Parkering

Parkering i Lahtis stadskärna är avgiftsbelagd vardagar kl. 8.00–18.00 och lördagar kl. 8.00–16.00.

Parkeringsavgifter

Parkering i Lahtis stadskärna är avgiftsbelagd vardagar kl. 8.00–18.00 och lördagar kl. 8.00–16.00.
Parkeringsguiden för centrum innehåller en karta över parkeringsplatserna.
Parkering i stadskärnan är avgiftsbelagd.
• Zon 1: 2,50 euro för den första timmen och 3,60 euro för därpå följande timmar
• Zon 2: 1,50 euro/timme
• Zon 3: 1 euro för den första timmen och 0,50 euro för därpå följande timmar (området bakom biblioteket)

Biljettautomater

Biljettautomaterna tar som regel emot 20 och 50 cents mynt samt 1 och 2 euros mynt. Avgiftsbelagda parkeringstider och priser anges med P-symbolen på automaten.

Mobilbetalning

Tjänsterna EasyPark och ParkMan kan användas inom Lahtis. Ingå ett avtal med tjänsteleverantören.

Klistra fast dekalen som du får från avtalspartnern i det nedre högra hörnet av vindrutan från insidan sett. Om du inte har en dekal kan du placera exempelvis en handskriven lapp innanför vindrutan där det står att du använder mobilbetalning.

Mobilbetalningen omfattar stadens gatu- och utomhusparkering, alltså ca 1 400 parkeringsplatser. Lahden Pysäköinti Oy tog mobilbetalning i bruk på parkeringsplatserna vid Radanpää och Moisionkatu söder om resecentret.

Parkeringsskiva

Parkeringsplatser där parkeringsskiva krävs är utmärkta med trafikmärken.

​I centrum parkerar man i parkeringshus

I torgparkeringen under salutorget finns ca 600 parkeringsplatser som är skyddade mot väder och vind. Du kommer till torgparkeringen via Rauhankatu (Rauhankatu 15).

Siltapuisto parkeringshus erbjuder också skyddade parkeringsplatser. Dit kommer du från Hämeenkatu (Hämeenkatu 26) eller via Aleksanterinkatu. I huset finns 540 parkeringsplatser.
Parkeringshusen sköts av Lahden Pysäköinti Oy som erbjuder avgiftsbelagd lång- och korttidsparkering för företag och privatpersoner.

Alla parkeringsplatser i centrum finns i parkeringsguiden. Parkering i centrum är avgiftsbelagd.