Hoppa till innehållet

Tjänster för gymnasiestudier

Alla stadens gymnasier har en allmän linje, och var och ett har också sin egen särskilda uppgift.  Stadens fyra gymnasier har sammanlagt över 2 000 studerande.

​Kannaksen lukio satsar på bildkonst och formgivning och har en IB-linje, Lahden lyseo fokuserar på matematik och naturvetenskaper samt motion och idrott, Tiirismaan lukio är specialiserat på musik och Nastopolin lukio, som 1.8.2016 blir en del av Lahtis gymnasieutbildning, har en tekniklinje.


Varför gymnasiet?

• Färdigheter att anskaffa, kritiskt utvärdera och producera information.
• Elektroniskt studiematerial
• Högskolebehörighet
• Samarbete med företag
• Internationalitet, språkkunskaper, utbytesstudier
• Avgiftsfria hälsovårdstjänster
• Nya vänner
• De bästa förutsättningarna för fortsatta studier på ett universitet, en högskola, en yrkeshögskola eller en yrkesutbildning på andra stadiet
• Tid att fundera på vad du vill göra i framtiden och samtidigt få allmänbildning
• Högskolestudier redan under gymnasietiden
• Ett brett utbud av ämnen och kurser som kan väljas från den mångsidiga kursbrickan och även från de andra gymnasiernas utbud
• Ansvar och självständighet
• De gamlas dans och bänkskuddardagen
• Studentmössan


Gymnasiet erbjuder andra stadiets utbildning som grundar sig på grundskolans lärokurs.
Gymnasiet samarbetar med högskolorna, Lahtis universitetscampus och arbetslivet.

LukioTET-kursen ordnas i samarbete med lokala företag inom teknologiindustrin, utbildningscentret Salpaus och Lahtis yrkeshögskola. Lahtis stads gymnasier deltar i det regionala samarbetet mellan andra stadiets utbildningar i Päijänne-Tavastland.