Siirry suoraan sisältöön

Nastolan aluejohtokunnan projektiavustukset

Nastolan aluejohtokunnan projektiavustusta voidaan myöntää tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen, hankkeisiin, koulutuksiin sekä muuhun sellaiseen Nastolan alueella tapahtuvaan toimintaan, joka edistää alueen asukkaiden hyvinvointia tai alueen kehittämistä sekä tukee järjestö-, vapaa-aika-, kulttuuri-, liikunta-, kylä- ja muuta harrastetoimintaa.

​Avustusta voidaan myöntää lahtelaisille yhdistykselle, järjestölle, seuralle tai muulle yhteisölle. Avustusta ei myönnetä liiketoiminnan tukemiseen tai vuosittaisiin toimintakuluihin, joihin kaupungin muu palvelualue tai toimielin on myöntänyt avustusta.

Avustukset ovat jatkuvasti haettavissa ja niitä myönnetään kaupungin avustuskriteereihin, aluejohtokunnan projektiavustusten toimintaperiaatteisiin ja harkintaan perustuen määrärahojen puitteissa. Aluejohtokunta ei maksa avustuksia takautuvasti.

Avustusta voidaan hakea 2.1.2020 alkaen projektiavustushakemuksella, sähköinen lomake löytyy kohdasta Asioi verkossa. Kaupungilta haettavien avustusten toimintaperiaatteet ja hakuohjeet löytyvät myös kaupungin Lahti-Pisteistä. Hakemuksen mahdollisesti liitettävät asiakirjat sekä muu hakumenettelyyn liittyvä tieto löytyy Nastolan aluejohtokunnan projektiavustusten toimintaperiaatteista ja hakuohjeista.

Projektiavustushakemukset käsitellään Nastolan aluejohtokunnan kokouksissa. Avustushakemus tulee jättää eLomakkeella ennen avustettavan projektin toteutumista sekä vähintään 14 vuorokautta ennen aluejohtokunnan kokousta, jotta se käsitellään seuraavassa kokouksessa. Avustushakemuksen voivat täyttää vain yhdistyksen tai yhteisön nimenkirjoitusoikeuden omaavat henkilöt.

Avustuksen saaja on velvollinen antamaan aluejohtokunnalle kirjallisen selvityksen myönnettyjen varojen käytöstä. Käyttöselvitys tehdään Nastolan aluejohtokunnan myöntämien avustusten käyttöselvityslomakkeella (sähköinen lomake). Käyttöselvitys sisältää sekä toiminnallisen kuvauksen ja arvioinnin että kululaskelman.

Hakulomakkeet löytyvät kohdasta Asioi verkossa. Lahden kaupungin Lahti-Piste opastaa ja neuvoo hakuprosessissa.

Lisätietoja:
osallisuuskoordinaattori Tia Mäkinen, p. 044 769 8695, aluejohtokunta@lahti.fi
projektityöntekijä Sanna Virta, p. 044 482 6390