Kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallituksen toimialaan kuuluvat konsernipalvelut, elinvoima- ja kilpailukykypalvelut, sisäinen tarkastus ja kaupunginhallituksen alaiset taseyksiköt.

Kaupunginhallituksen toimialan yksiköt antavat sitovaa ohjeistusta ja tukea muille toimialoille ja taseyksiköille oman vastuualueensa asioiden kaupunkitasoista hoitamisesta. Ohjeistus voi koskea esimerkiksi kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätösten toimeenpanoa, yhteisiä toimintaprosesseja sekä resurssien käyttöä toimialojen kesken.

Kaupunginhallituksen toimiala on kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa.

Yhteystiedot