Siirry suoraan sisältöön

Hallinto ja johtaminen

Tilakeskuksen johto ohjaa ja valvoo tilahallintoa, huolehtii säännösten mukaisesta toiminnasta, omaisuudenhoidon kokonaissuunnittelusta, asiakas-, toimielin- sidosryhmäsuhteista sekä yksikön raportoinnista ja tiedottamisesta.
Sisäkuva koulurakennuksesta

Tilakeskus valmistelee konserni- ja tilajaostolle päätöksentekoa edellyttävät kaupunkikonsernin tilahallintoa koskevat asiat.   

Kiinteistöomaisuuden hoito

Toimitiloihin liittyvät palvelutarpeet johdetaan kaupungin strategisista linjauksista toimialoille asetettavien palveluodotusten kautta.  Investoinnit toimitilakantaan ovat taloudellisesti pitkävaikutteisia. Investointeja tehdään vain kaupungin toiminnan ja vetovoiman kannalta välttämättömään tarpeeseen. Kaupungin palvelutoiminnan kannalta tarpeettomaksi käyvästä tilakannasta luovutaan määrätietoisesti.

Vuokrattavat tilat

Vuokrattavista tiloista julkaistaan tiedot toimitilat.fi-sivustolla. Yhteyshenkilö vuokrausasioissa on isännöitsijä Harri Malinen, puh. 050 398 5348.