Siirry suoraan sisältöön

Rakennuttaminen

​Tilakeskus vastaa yhdessä kaupungin toimialojen kanssa toimitilaverkkojen kehittämisestä ja vuosittaisen investointiohjelman valmistelusta.
Julisivukuva rakennuksesta

 Investointiohjelma kattaa uudis- ja perusparannushankkeet sekä korvausinvestoinnit. Investointiohjelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa osana kaupungin talousarvion ja -suunnitelman käsittelyä. 

Tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat

Kaupungin toimitilahankkeiden tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat laaditaan tilakeskuksen toimesta. Hankesuunnitelmat hyväksytään käyttäjälautakunnissa ja konserni- ja tilajaostossa. Merkittävää uudisrakentamista tai peruskorjausta koskeva hankesuunnitelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa.

Investointihankkeiden suunnittelu ja rakentaminen

Investointihankkeet ovat investointiohjelmaan sisältyviä uudis- ja perusparannuskohteita tai korvausinvestointeja. Tilakeskus toimii hankkeiden tilaajana ja rakennuttajana. Tehtäviin kuuluu suunnittelun valmistelu ja ohjaus, rakentamisen valmistelu ja ohjaus ja kohteen käyttöönottoon liittyvät sekä takuuajan tehtävät. Toimialat osallistuvat rakennushankkeisiin käyttäjän edustajana. Suunnittelu tuotetaan konsulttipalveluina ja rakentaminen urakointipalveluina.

Yhteystiedot

Rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä, p. 050 65861
Projektisihteeri Päivi Haverinen, p. 050 398 5562