Siirry suoraan sisältöön

Seudullinen kehittäminen

Sivistyspalveluiden seudullisella yhteistyöllä kuntien palveluja parannetaan ja kehitetään.

​Yhteistyön lähtökohtana on ensisijaisesti alueen asukkaille kohdentuvien julkisten sivistyspalveluiden laadun ja tuottavuuden kehittäminen kuntatoimijoiden yhteistyöllä. Keskeistä on hyvien toimintakäytäntöjen jakaminen samoja asioita eri kunnissa tekevien toimijoiden kesken. Kehittämistyössä on keskeistä alueen toimintaympäristön muutosten tunnistaminen, lainsäädännön muutosten toteuttaminen ja maakunnallisen arviointipalautteen hyödyntäminen.

Yhteistyöverkoston kunnat

Yhteistyöverkoston muodostavat Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Iitin, Kärkölän, Lahden, Orimattilan, Padasjoen ja Sysmän kunnat. Yhteistoiminnan koordinointi on kuntien yhteisellä päätöksellä sijoitettu Lahden kaupungin sivistyksen palvelualueelle. Kunnat ovat sitoutuneet yhteistyöverkoston toimintaan määräaikaisella yhteistyösopimuksella, joka ulottuu vuoden 2021 loppuun saakka.

Sivistysjohtajien ohjausryhmä

Yhteistoimintaverkostoa ohjaa säännöllisesti kerran kuukaudessa kokoontuva sivistysjohtajien ohjausryhmä, johon jokainen kunta on nimennyt edustajansa. Ohjausryhmä linjaa ja tukee eri sivistyspalvelusektoreiden kuntakoordinaattoreiden muodostamien kehittämisryhmien toimintaa seudullisen toimintajärjestelmän mukaisesti. Yhteistoimintaa kehitetään vuosittaisten itsearviointien kautta.

Varhaiskasvatuksen seudullinen kehittämishanke on käynnistynyt vuoden 2017 alusta >>

 

Yhteistyötä koordinoivat

kehittämispäällikkö                      kehittämiskoordinaattori
Anjariitta Carlson                          Raisa Kujala
p. 050 398 5751                            p. 044 716 1734
anjariitta.carlson@lahti.fi           raisa.kujala@lahti.fi

Varhaiskasvatuspalvelujen seudullinen kehittäminen
hankekoordinaattori Kati Vähäkuopus,
p.044 416 4844