Sivistystoimiala on kiinteä osa ihmisten arkea

Sivistystoimiala vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä sekä sivistyspalveluiden seudullisesta kehittämisestä.

​Sivistystoimialan palvelujen käyttäjiä ja erilaisia asiakaskohtaamisia on vuosittain reilusti yli 3,7 miljoonaa. Toimipisteitä on 150 ja henkilöstöä yli 2 600, mikä on yli 40 % kaupungin  henkilöstöstä. Toimialan vuosibudjetti 2016 on 240 M€, eli noin neljäosa koko kaupungin budjetista (sis. kaupunginorkesterin ja -teatterin).

Sivistystoimialalla keskitytään opetukseen ja kasvatukseen, huolehditaan nuorten yhteiskuntatakuun toteutumisesta sekä kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutusten kehittämisestä. 

Toimiala on vahvasti mukana uudistamassa kaupungin palvelutuotantoa. Uudet toimintatavat ja tuottavuus ovat toimialan kehityskohteita samoin kuin uudenlaiset palvelumallit ja tilaratkaisut.

Sivistystoimialan palvelujen käyttäjiä vuositasolla   

Lapsia, oppilaita, kurssilaisia
- Päivähoidossa, esiopetuksessa 4 500
- Peruskouluissa 10 000 
- Lukioissa 2 000 
- Wellamo-opistossa 29 300

Yhteensä  45 800

Asiakaskohtaamisia:
- Nuorisopalveluissa 203 000
- Kirjasto- ja tietopalveluissa 1,2 milj.-
- Liikuntapaikoissa 2,0 milj.
- Lasten kulttuuritapahtumissa 58 000
- Lahden kaupunginmuseossa 45 000
- Lahden kaupunginorkesterissa 87 900
- Lahden kaupunginteatterissa 68 800
Yhteensä   3,7 milj


Sivistystoimialan hallinnonalaan liittyviä asioita ratkaisevat Liikunta- ja kulttuurilautakunta sekä Sivistyslautakunta ja sen alaisuuteen kuuluva Wellamo-opiston johtokunta.

 

YHTEYSTIEDOT

etunimi.sukunimi@lahti.fi
Toimialajohtaja Tiina Granqvist
puh. 050 383 6574

HALLINTOPALVELUT
Palvelujohtaja, vastuualuejohtaja Jaana Suvisilta
puh. 040 540 8287

Hallintojohtaja Katriina Martikainen
puh. 050 559 4142

Johdon assistentti Marika Hartonen
puh. 050 383 6500

Päätöksenteon valmistelu ja tuki

Hallintosihteeri Tuula Seljas
puh. 050 383 6501

Hallintosihteeri Marjo Pinonummi
puh. 044 790 9379

Henkilöstöpalvelut
Henkilöstöpäällikkö Pekka Nikulainen
puh. 050 387 8780 

HR-asiantuntija Tuula Tanninen
puh. 044 790 9398

Sivistyspalveluiden seudullinen kehittäminen 

Kehittämispäällikkö Anjariitta Carlson
puh. 050 398 5751

Kehittämiskoordinaattori Raisa Kujala
puh.  044 716 1734 

Varhaiskasvatuspalvelujen seudullinen kehittäminen
hankekoordinaattori Kati Vähäkuopus,
puh.044 416 4844

Talous- ja tietohallintopalvelut
Talous- ja tilaajapäällikkö Maarit Kuivala-Ruiz
puh. 044 416 3655

Toimistosihteeri Miia Backman
Puh. 03 814 4024

Tietopalvelusuunnittelija Sanna Ahtiainen
puh. 050 559 7802

Viestintäpalvelut
Viestintäpäällikkö Oili-Mirjam Naasko
puh. 050 526 5840