Keskiössä kaupunkilaisten terveys ja hyvinvointi

Sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan hyvinvointiyhtymästä 1.1.2017 alkaen

​​1.1.2017 Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala​, nykyinen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä ja Peruspalvelukeskus Oiva yhdistyvät Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymäksi, PHHYKY:ksi.

Asiakkaita palvellaan edelleen tutuissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikoissa. Puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet säilyvät toistaiseksi ​ennallaan.​

Lisätietoa: 

Kaupungin asiantuntijayksikkö

Ostettavat palvelut sisältävät sosiaali- ja perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja ensihoidon. Kaupungille jää asiantuntijayksikkö, jonka tehtävänä on Lahden kaupungilta Hyvinvointikuntayhtymään siirtyvien tehtävien koordinointi, seuranta sekä toiminnallinen ohjaus.

Asiantuntijayksikkö antaa asiantuntija-apua terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä kaupungin muille toiminnoille sekä valmistelee kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan asiat.

Kaupunkiorganisaatioon jäävät alueellinen integraatiopiste Alipi, maahanmuuttokoordinaattori sekä talous- ja velkaneuvonta kuuluvat asiantuntijayksikön alaisuuteen. Yksikköä johtaa toimialajohtaja Mikko Komulainen.