KaPA ja tietopalvelu Kompa –suunnitteluprojekti

Suunnitteluprojekti on tehty yhteistyössä Lahden kaupungin, Kuntaliiton, väestörekisterikeskuksen, Valtorin sekä usean muun kunnan kanssa. Mukana ovat olleet myös toimittajat Propentus Oy, Trimble Oy sekä Elinar Oy.

​Suunnitteluprojektin keskeisimmät tavoitteet olivat määritellä ja kuvata Tietopalvelu Kompan toiminnallisuudet ja käyttäjätarinat, osoittaa Kompan ja Kompan yhteydessä toteutettavien integraatioiden tuomat hyödyt valtiolle, kunnille ja käyttäjille sekä määritellä integraatioarkkitehtuuri hyödyntäen toteutuksessa kansallista palveluväylää sekä kuntien käytössä olevia integraatioratkaisuja.