Kiertotalous luo Lahteen uutta työtä

Luonnonvaroja kulutetaan maailmanlaajuisesti kestämätöntä vauhtia. Maailman ylikulutuspäivä, ympäristöjärjestöjen laskema ajankohta, jolloin vuosittaiset uusiutuvat luonnonvarat kulutetaan loppuun, aikaistuu vuosi vuodelta. Uusille kestävämmille ratkaisuille on suuri tarve.

​Kierrätystoiminta on Lahdessa maailmanluokan huippua. Alueen yhdyskuntajätteistä hyödynnetään energiana ja materiaalina peräti 95 % ja vain n. 5 % päätyy loppusijoitettavaksi kaatopaikalle. Lahti Energian Kymijärvi 2-voimalaitos kaasuttaa alueella kerättyä energiajätettä ja tuottaa sähköä ja lämpöä alueen kotitalouksille. Kujalassa toimiva Labion biokaasulaitos on puolestaan Suomen suurin biokaasun tuotantolaitos.

Jätehuollon kehittämisessä painopisteenä on jätteiden synnyn ehkäisy sekä tavaroiden ja materiaalin uudelleenkäyttö. Lahden seudulla nähdään runsaasti uusia mahdollisuuksia kiertotaloudessa mm. maamassojen hyödyntämisessä, biokaasun liikennekäytössä, teollisten symbioosien eli yritysten välisten kierrätysratkaisujen toteuttamisessa sekä jakamistaloudessa.

Lahden seudulla toimivista ympäristöteknologian yrityksistä noin viidennes tuottaa jätehuoltoon liittyviä ratkaisuja. Nämä kierrätysliiketoiminnan yritykset työllistävät yli 1000 henkilöä. Kierrätystoiminta on merkittävässä asemassa myös luotaessa uusia mahdollisuuksia työllistymiseen. Muotoiluosaamisestaankin tunnettu Lahti tarjoaa ainutlaatuisen kiinnostavan alustan luonnonvarojen kulutuksen kannalta järkevämpien toimintamallien testaamiseen ja kehittämiseen.