Liipola oppimisympäristönä -hanke

Liipola oppimisympäristönä -hankekokonaisuus toteutettiin vuosien 2013–2015 aikana. Hankkeessa kehitettiin Liipolan asuinaluetta yhteistyössä asukkaiden, kaupungin toimialojen ja yliopistomaailman kanssa.

Liipolassa tapahtui vuosina 2013–2015 monenlaista. Entinen koulu purettiin ja tilalle rakennettiin monitoimitalo, jossa on koulu, päiväkoti, kirjasto, hammashoitola sekä yhteiskäyttötiloja.

Lasten palveluita kehitettiin Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeessa ja alueen yleisilmettä kohennettiin Liipolan asuinaluehankkeessa. Monialaisella yhteistyöllä, asukkaat mukaan innostaen, kehitettiin Liipolasta entistä viihtyisämpää ja toimivampaa lähiötä.

Monta toimijaa mukana

Liipola oppimisympäristönä -hankekokonaisuudessa olivat mukana Liipolan asuinaluehanke (Lahden tekninen ja ympäristötoimiala) ja Koulutuksellinen tasa-arvo-hanke (Lahden sivistystoimiala).

Lisäksi kokonaisuuteen kuuluivat Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden tutkimushankkeet Asuinalue lapsiperheiden kokemana sekä Ikääntyneet paikallisen yhteisöllisyyden rakentajina. Yhteistyökumppaneita olivat lisäksi sosiaali- ja terveystoimiala, Lahden Tilakeskus, kolmas sektori ja alueen asukkaat.

Hankkeen tuloksista voit lukea Hyvinvoiva asuinalue yhteistyöllä kehittäen -raportista.