Kesätyöpaikat

Lahden kaupunki työllistää kesällä 2017 noin 240 koululaista ja opiskelijaa. Hakuaika kesätöihin on päättynyt.

Haku Lahden kaupungin vuoden 2017 kesätyöpaikkoihin on päättynyt. Rekrytoinnin valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille viimeistään 31.3. mennessä.

Kesätyön pituus on yksi kuukausi, kesätyöjaksot sijoittuvat touko-syyskuulle. Palkka kuukauden kesätyöjaksolta on 800 euroa koululaisille ja 950 euroa opiskelijoille, lomaraha maksetaan palkan päälle. Kuukauden jaksolta kertyy kaksi päivää lomaa, jotka pidetään työsuhteen aikana. Kesätyöhön ei voi valita työttömyysetuutta saavia työttömiä työnhakijoita.

Kesätyöseteli auttaa omatoimista hakijaa

Kesätyöseteli on tarkoitettu edistämään lahtelaisten vuosina 2000–2002 syntyneiden nuorten kesätyöllistymistä. Kesätyösetelin arvo on 250 euroa ja niitä jaetaan 230:lle ensimmäiselle. Seteleitä saa 1 kpl/henkilö. Seteli tulee noutaa henkilökohtaisesti ja hakijan on todistettava henkilöllisyytensä. Kesätyösetelit jaetaan maanantaina 3.4. klo 17.00 Ohjaamo Lahti –pisteestä (Kirkkokatu 21 E, sisäpiha)

Jokainen kesätyösetelin saaja etsii työpaikan itse. Työpaikka voi olla yritys, yhdistys tai säätiö. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö. Työn on kestettävä vähintään kaksi viikkoa ja siitä on maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukainen palkka. Kaupunki maksaa kesätyöllistämisestä työnantajalle 250 euroa kesätyöseteliä vastaan. Kaupungin tuki voi kattaa enintään 50 % palkkauskustannuksista.