Siirry suoraan sisältöön

Lahti-lisä

Työllistämisen Lahti-lisä on työnantajalle myönnettävä harkinnanvarainen tuki, jota voidaan osoittaa työttömänä työnhakijana olevan lahtelaisen henkilön palkkauskustannuksiin.

Tukea myönnetään pääasiassa vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden tai alle 30-vuotiaiden työllistämiseksi. Tukea voidaan myöntää yrityksille, yhdistyksille, säätiöille tai kunnille.

Lahti-lisä on avustus työttömän työnhakijan palkkauksen tueksi. Sitä on perusteltua myöntää tapauksissa, joissa tavoitteena on työttömän työnhakijan kuntoutus, aktivointi ja/tai työllistyminen.

Työnantajan kannattaa selvittää Lahti-lisän myöntämisen mahdollisuus etukäteen kaupungin työllisyysasioiden yksiköstä, sillä valtiontukisäännöksistä johtuen kaupungin myöntämä tuki ja työhallinnon myöntämä palkkatuki voivat olla ristiriidassa keskenään. Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle Lahti-lisää myönnetään työhallinnon palkkatukilajista riippuen (esim. de minimis, ryhmäpoikkeusasetus). Lahti-lisä ei saa vaikuttaa työhallinnon maksaman palkkatuen määrään. Mahdollisesta palkkatuen vähentämisestä Lahti-lisän saaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Lahden kaupungin työllisyysasioiden yksikköön.

Pääsääntöisesti tukea maksetaan 6 kuukauden ajan noin 200-400 €/kk riippuen työllistettävän työmarkkinavalmiuksista sekä avustuksen saajan taloudellisesta ja toiminnallisesta panostuksesta työllistettävän palkkaukseen ja etenemiseen työllistymispolullaan (esim. työnantajan toteuttama työhönvalmennus).
Lahti-lisän myöntö harkitaan aina tapauskohtaisesti.

Toimintaohjeet

  1. Työnantaja hakee työttömän lahtelaisen työllistämiseen palkkatukea Hämeen TE-toimistosta
  2. Samalla työnantaja selvittää työllisyysasioiden yksiköstä mahdollisuuden saada Lahti-lisää palkkauksen tueksi  Työsopimus kannattaa tehdä vasta, kun em. tukimuodot on selvitetty
  3. Hakemus liitteineen toimitetaan Lahden kaupungin työllisyysasioiden yksikköön (Lahden kaupungin työllisyysasiat, Harjukatu 31, PL 202, 15101 Lahti tai (sami.kuikka@lahti.fi)).


Yhteystiedot