Hyppää sisältöön

Sivistyslautakunta päätti henkilövalinnoista sekä Villähteen ja Erstan koulujen hallinnollisesta yhdistymisestä

Opetus- ja kasvatusjohtajaksi valittiin Virve Jämsén ja Tiirismaan peruskoulun rehtoriksi Jussi Virsunen. Lisäksi päätettiin Erstan ja Villähteen koulujen hallinnollisesta yhdistymisestä sekä yhdistetyn koulun rehtorin viran avoimesta hausta. Sivistyslautakunta kokoontui tiistaina 24. toukokuuta 2022.

Sivistyslautakunta päätti asiat esityslistan mukaisesti täydennettynä seuraavalla kirjauksella pöytäkirjaan.

Sivistyslautakunta yksimielisesti pyytää konserni- ja tilajaostoa sekä Tilakeskusta selvittämään viipymättä Villähteen koulun kiinteää koulurakentamista ja sen toteuttamista eritoten aikataulun osalta.

_ _ _ _ _

Opetus- ja kasvatusjohtajaksi Virve Jämsén ja Tiirismaan peruskoulun rehtoriksi Jussi Virsunen

Sivistyslautakunta valitsi kaupungin opetus- ja kasvatusjohtajan tehtävään KM Virve Jämsénin sekä Tiirismaan peruskoulun rehtoriksi Jussi Virsusen 1.8.2022 alkaen.

Jämsen hoitaa tällä hetkellä Akaan kunnan sivistysjohtajan viransijaisuutta. Hän on virkavapaalla Riihimäen kaupungin opetuspäällikön tehtävästä. Luokanopettajaksi ja erityisluokanopettajaksi kouluttautunut Jämsen on toiminut myös rehtorin tehtävissä. Hänellä on monipuolinen ja vahva kokemus opetus- ja kasvatusorganisaation johtamisesta, hyvät ja monipuoliset yhteistyötaidot, ratkaisukeskeisyyttä sekä kehittämishalukkuutta.

Tiirismaan peruskoulun rehtorin tehtävään valittiin Jussi Virsunen monipuolisen opetusalan johtamiskokemuksen ja osaamisen perusteella. Tällä hetkellä Virsunen toimii Harjun koulun rehtorina sekä Lahden ruotsinkielisen koulun rehtorin viransijaisena. Virsunen on toiminut pitkään luokanopettajana ja monipuolisissa hallinnollisissa tehtävissä, muun muassa Imatran sivistysjohtajana.

Tiirismaan peruskoulun rehtorina toiminut Kari Turpeinen on siirtynyt eläkkeelle. Opetus- ja kasvatusjohtajana vuodesta 2010 toiminut Lassi Kilponen siirtyy Pohjois-Tapiolan peruskoulun rehtoriksi Espooseen.

Erstan ja Villähteen koulujen hallinnollinen  yhdistyminen

Sivistyslautakunta päätti Erstan ja Villähteen peruskoulujen hallinnollisesta yhdistymisestä 1.8.2022 lukien sekä siitä, että uuden koulun rehtorin tehtävä avataan julkiseen hakuun touko-kesäkuun 2022 aikana. Uudelle koululle järjestetään nimikilpailu syksyllä 2022.

Syksyllä 2021 hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman mukaan Ersta-Villähde -alueelle suunnitellaan yksi 2-sarjainen alakoulu. Koulu tullee sijoittumaan Erstan koulun tontille, mitä puoltaa se, että alueelle on jo kaavoitettu tontteja mahdollista pientaloasumista varten.

Villähteen koulun uudisrakennusosa toimii edelleenkin pienten lasten, esi- ja alkuopetuksen kouluyksikkönä ja osana uutta yhdistyvää koulua. Tämä on lisätty suunnitelmaan palveluverkkotyön yhteydessä tehdyn vaikutusten ennakkoarvioinnin perusteella.

Palveluverkkosuunnitelmassa esitetyn alueen oppilasennusteen mukaan vuonna 2030 alueella on 295 alakouluikäistä lasta eli käytännössä lapsimäärä on liian pieni nykyisen rakenteen ylläpitämiseksi. Lisäksi Villähteen vanha koulukiinteistö on käyttökiellossa ja koulu toimii väliaikaistiloissa uudisrakennusosaa lukuun ottamatta.

Sivistyslautakunta päätti myös, että uuden koulun rehtorin tehtävä avataan julkiseen hakuun touko-kesäkuun 2022 aikana. Lisäksi käytännön järjestelyin huolehditaan siitä, että kummassakin kouluyksikössä toimii lähiesimies.

Lisätiedustelut

Lahden kaupunki, sivistyspalvelut

henkilövalinnoista
sivistysjohtaja Tiina Granqvist, 050 383 6574

koulujen hallinnollisesta yhdistämisestä
opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen, 044 716 1328
vastaava rehtori Matti Saarela, 044 416 3336

Linkki sivistyslautakunnan kokouksen 24.5.2022 esityslistaan Dynasty-tietopalvelussa.