Siirry suoraan sisältöön

 Listan suodatus

 

 

Hyväksytty tonttijako 15.02.2018
Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 12.- 16.2.2018
Julkipano 15.2.2018 tehdystä maisematyöluvasta
Tiedotus tonttijakoehdotuksesta
Päijät-Hämeen jätelautakunnan esityslista 15.2.2018
Rakennus- ja ympäristölupalautakunnan pöytäkirja 6.2.2018
Wellamo-opiston johtokunnan 13.2.2018 esityslista
Julkipanoilmoitus, maa-aineslupa, Järvistenmetsä, Ruuhijärvi
Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 5.2. - 9.2.2018
Julkipanoilmoitus, maa-aineslupa, Simola, Villähde
AVUSTUKSET YSTÄVYYSSEUROILLE JA YSTÄVYYSKAUPUNKITOIMINTAAN
Nähtävillä olevat asemakaavat 8.2. - 12.3.2018
Vireilletuloilmoitus; Jokimaa, Eteläinen kehätie, Nikulan liittymän ympäristö A-2728
Laadittu tonttijakoehdotus
Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 29.1. - 2.2.2018
Tiedotus tonttijakoehdotuksesta
Hyväksytyt tonttijaot 1.2.2018
Vaasan hallinto-oikeuden päätös valituksiin ympäristölupa-asiassa
Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitukseen ympäristölupa-asiassa
Julkipano 25.1.2018 tehdyistä maisematyöluvista
Kuulutus Niemen kampusraitin katusuunnitelman nähtävillä olosta
Maisematyölupa 19.1.2018, julkipano
Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 15.- 19.1.2018
Työnohjaajia haussa Lahden perusopetushenkilöstön työn tueksi
Julkipano, oikaisuvaatimus suunnittelutarveratkaisusta 398-2017-671
Lahden kaupungin Nastolan aluejohtokunnan kohdeavustukset vuonna 2018
Kankaankatu 19:n asemakaavan muutoksen vireilletulo
Kuulutus kuntavaalien tuloksesta
Jätelautakunnan päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä tehdyn päätöksen korjaamiseksi
Päijät-Hämeen jätetaksan tarkistaminen
Kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä
Päijät-Hämeen jätetaksan tarkistaminen 1.1.2017 alkaen
Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueella
Päijät-Hämeen jätetaksan tarkistaminen