Siirry suoraan sisältöön

 Listan suodatus

 

 

Julkipano, poikkeamislupapäätökset Viuhan rantatie 7 ja Viuhan rantatie 37
Laaditut tonttijakoehdotukset 17.11.2017
Hallinto-oikeuden päätös valitukseen ympäristölupa-asiassa/Novart Oy
Laadittu tonttijakoehdotus
Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 13.-17.11.2017
Julkipano, rakennuslupa, Anttilanmäenkoulun laajennus
Kuulutus Koneharjunkadun ja Reunakadun risteysalueen sekä Koneharjunkadun ja Akselikadun katusuunnitelmien nähtävillä olosta
Laadittu tonttijakoehdotus
Tiedotus tonttijakoehdotuksesta
Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 3.-10.11.2017
Tiedotus tonttijakoehdotuksesta
Julkipanoilmoitus / Kuulutus Loistoremontit Oy:n tekemästä murskauksesta
Ympäristölupahakemus, Rudus Oy, Lahden tehdas, Orimattilankatu 12, Lahti
Kaupunginvaltuuston kokouskutsu 13.11.2017
Lahti Energia Oy, Liipolan lämpökeskus, Eteläinen Liipolankatu 4, Lahti, esitys pohjavesiputken asentamisesta
Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 23. -27.10.2017
Hyväksytty tonttijako 23.10.2017
Julkipanoilmoitus / Kuulutus Lahti Energia Oy:n paalutustyöstä
Lainvoimaisuuskuulutus, Kilpiäinen, Lehtiojantie 2, 26.10.2017
Lainvoimaisuuskuulutus, Keski-Lahti ja Ristinkirkko, 26.10.2017
Lainvoimaisuuskuulutus, Pirttiharju, Sykekatu, 26.10.2017
Kuulutus nähtävillä olevasta kaavasta 19.10.-20.11.2017
Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola ja Lahti, tiesuunnitelman muutos, Nikulan eritasoliittymä, Lahti
Ympäristölupahakemus, Remeo Oy, Lahden käsittelylaitos, Ala-Okeroistentie 213, Lahti.
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 9.10.2017 kunnallisasiaa koskevaan valitukseen
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 9.10.2017 kunnallisasiaa koskevaan valitukseen
Kuulutus Lahden kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä
Päätös Aqua Palvelu Oy:n ilmoittamasta vesijohdon korjauksesta
Kuulutus nähtävillä olevista kaavoista 5.10.-6.11.2017
Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaoston myöntämät toiminta-avustukset vuodelle 2018
Kaupunginhallituksen kokousaikataulu v. 2017 syksy
Kankaankatu 19:n asemakaavan muutoksen vireilletulo
Kuulutus kuntavaalien tuloksesta
Päijät-Hämeen jätetaksan tarkistaminen
Jätelautakunnan päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä tehdyn päätöksen korjaamiseksi
Kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä
Päijät-Hämeen jätetaksan tarkistaminen 1.1.2017 alkaen
Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueella
Päijät-Hämeen jätetaksan tarkistaminen