Siirry suoraan sisältöön

 Listan suodatus

 

 

Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 16.- 20.4.2018
Hyväksytyt tonttijaot 19.4.2018
Julkipano, suunnittelutarveratkaisu Kukkasjärventie 202
Kuulutus maa-ainesten ottolupahakemuksesta.
Kuulutus katusuunnitelmien nähtävillä olosta: Varikonkatu ja Tapanilakodin alue
Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie, Nikulan eritasoliittymä, tiesuunnitelman hyväksymispäätös
Lainvoimaisuuskuulutus, asemakaavan muutos A-2721, Ritoniemenkatu 5, 7 ja 9
Julkipano, poikkeamislupapäätös Haravakyläntie 250
Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 9.- 13.4.2018
Laadittu tonttijakoehdotus
Kaupunginvaltuuston II kokouskutsu 16.4.2018
Kuulutus nähtävillä olevasta parveketupakointipäätöksestä
Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 3.- 6.4.2018
Tonttijaon hyväksyminen
Nähtävillä olevat asemakaavat 5.4. - 7.5.2018
Tonttijaon hyväksyminen
Kaupunginvaltuuston kokouskutsu 16.4.2018
Kuulutus Lahden kaupungin ympäristönsuojelumääräysten § 26 selventämisestä
Luettelo Lahden kaupunginhallituksen ja muiden toimielinten kokousajoista ja pöytäkirjojen nähtävillä pitämisestä
Työnohjaajia haussa Lahden perusopetushenkilöstön työn tueksi
Lahden kaupungin Nastolan aluejohtokunnan kohdeavustukset vuonna 2018
Kankaankatu 19:n asemakaavan muutoksen vireilletulo
Kuulutus kuntavaalien tuloksesta
Päijät-Hämeen jätetaksan tarkistaminen
Jätelautakunnan päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä tehdyn päätöksen korjaamiseksi
Päijät-Hämeen jätetaksan tarkistaminen 1.1.2017 alkaen
Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueella