Hyppää sisältöön

Lukiokoulutus

Poikakoulusta ponnistaen -teos kertoo 100-vuotiaasta Lahden lyseosta

Muistitietoon perustuva historiikki on kokoomateos, joka lähestyy menneisyyttä ihmisläheisestä näkökulmasta. Moniäänisen historiateoksen ovat kirjoittaneet pääasiallisesti entiset opiskelijat, jotka muistelevat opiskeluaikojaan iloineen ja suruineen.

Historiateoksen artikkelit tarjoavat runsaasti uutta tietoa Lahden lyseolaisten ystävyydestä, perheiden arjesta, yrittämisestä, työnteosta, lyseolaisista kansakunnan kohtalonhetkinä, sosiaalisista kysymyksistä, urheilusta ja muusta kulttuurista. 676-sivuisen teoksen mielenkiintoa lisää kuvitus, joka on suurelta osin ennen julkaisematonta.

Lisätietoja:
Lahden lyseon rehtori Tero Matkaniemi, etunimi.sukunimi@lahti.fi, p. 050 559 7968

Paavolan kampuksella aloittaa Lahden lukio Gaudia

Lahden lukio Gaudia aloittaa toimintansa, kun Kannaksen ja Tiirismaan lukiot yhdistyvät uudeksi lukioksi elokuusta 2022 Paavolan kampuksella.

Uudessa lukiossa suurin osa opiskelee yleislinjalla, mutta lukiosta löytyy myös kolme erityislinjaa: kansainvälinen IB-linja sekä kuvataide ja musiikki. Opiskelijoita uudessa lukiossa tulee olemaan kaikkiaan 1350.

Linkki uutiseen.

Kaupungin kaikissa lukioissa on yleislinja ja myös omat erityistehtävänsä:

 • Lyseossa luonnontieteen, matematiikan ja teknologian lumate-linja sekä liikunta ja urheilu,
 • Tiirismaalla musiikkilinja sekä
 • Kannaksessa kuvataide ja muotoilu sekä IB-linja

Lukio on toisen asteen oppilaitos ja perustuu peruskoulun oppimäärälle. Kaupungin lukioissa on yhteensä yli 2200 opiskelijaa.

Kannaksen ja Tiirismaan lukiot yhdistyvät uudeksi Lahden lukio Gaudia lukioksi 2022 Paavolan kampuksessa. Kannaksen ja Tiirismaan lukioissa elokuussa 2021 aloittavat opiskelijat valmistuvat aikanaan tästä uudesta lukiosta.

Alueellista yhteistyötä

Yhteistyötä tehdään korkeakoulujen, Lahden Yliopistokampuksen ja työelämän kanssa. LukioTET-kurssi toteutetaan yhdessä paikallisten teknologiateollisuuden yritysten, Koulutuskeskus Salpauksen ja Lahden ammattikorkeakoulun kanssa. Lahden kaupungin lukiot ovat mukana Päijät-Hämeen toisen asteen koulutuksen alueellisessa yhteistyössä.

Opetushallitus, lukiokoulutuksen järjestäminen

Miksi lähden lukioon, Lahden lukioon?

 • Valmiuksia kriittiseen tiedon hankintaan, arviointiin ja tuottamiseen
 • Sähköiset opiskelumateriaalit
 • Korkeakoulukelpoisuus
 • Yritysyhteistyötä
 • Kansainvälisyyttä, kielitaitoa, vaihto-opiskelijoita
 • Maksuttomat terveydenhuoltopalvelut
 • Parhaat edellytykset jatko-opintoihin yliopistossa, korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa
 • Aikaa miettiä tulevaa ammattia ja saada samalla yleissivistystä
  Yliopisto-opintoja jo lukioaikana
 • Laaja aine- ja kurssivalikoima, joita voi valita monipuoliselta kurssitarjottimelta ja kaikkien lukioiden tarjonnasta
 • Vastuuta ja itsenäisyyttä
 • Vanhojentanssit ja penkkari
 • Valkolakki

Lisätiedot

lukiojohtaja Heikki Turunen, p. 044 716 1330

Yhteystiedot