Hyppää sisältöön

Yliopisto- ja korkeakoulutus

Korkeakoulutus on Lahdessa keskittynyt Niemen kampusalueelle. Niemessä voi opiskella kolmessa korkeakoulussa, esimerkiksi kauppatieteitä, muotoilua tai ympäristötieteitä.

Niemi yhdistää korkeakouluopiskelijat

LUT-yliopisto tarjoaa Lahdessa kahdeksan maisteriohjelmaa. Opinnot sopivat hyvin myös töiden ohessa suoritettavaksi. LUTista valmistuu kauppatieteiden maistereita ja diplomi-insinöörejä.

LAB-ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta viidellä eri alalla: sosiaali- ja terveysala, tekniikka, liiketalous, hotelli-, ravintola- ja matkailuala sekä muotoilu, taide ja visuaalinen viestintä.

Helsingin yliopisto järjestää opetusta ympäristötieteissä. Lahdessa voi suorittaa osia ympäristötieteiden kandidaatin tutkinnosta ja ympäristönmuutoksen ja globaalin kestävyyden maisterin tutkinnosta. Lahdessa on mahdollista suorittaa myös jatko-opintoja.

Opinnoissa painottuu yritysyhteistyö

Niemessä toimivilla korkeakouluilla on toisiaan täydentävää osaamista. Tarjolla on myös avoimen korkeakoulun ja avoimen yliopiston opintoja sekä täydennyskoulutusta. Koulutuksessa painottuu tiivis yhteistyö seudun yritysten kanssa.

Lahden Yliopistokampus koordinoi Lahdessa toimivien yliopistojen toimintaa ja tekee tutkimus- ja kehittämistyötä. Yliopistokampuksen yksiköissä voi suorittaa myös lisensiaatti- ja tohtoriopintoja.

Tutustu korkeakouluopintoihin Study in Lahti -sivulla