Hyppää sisältöön

Yliopisto- ja korkeakoulutus

Korkeakoulutus on Lahdessa keskittynyt Niemen kampusalueelle. Niemessä voi opiskella kolmessa korkeakoulussa, esimerkiksi kauppatieteitä, muotoilua tai ympäristötieteitä.

Tutustu Lahteen opiskelukaupunkina

Niemi yhdistää korkeakouluopiskelijat

LUT-yliopisto tarjoaa Lahdessa kolme kandidaattiohjelmaa ja kahdeksan maisteriohjelmaa. Opinnot sopivat hyvin myös töiden ohessa suoritettavaksi. LUTista valmistuu kauppatieteiden maistereita ja diplomi-insinöörejä.

LAB-ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta viidellä eri alalla: sosiaali- ja terveysala, tekniikka, liiketalous, hotelli-, ravintola- ja matkailuala sekä muotoilu, taide ja visuaalinen viestintä.

Helsingin yliopisto järjestää opetusta ympäristötieteissä. Lahdessa voi suorittaa osia ympäristötieteiden kandidaatin tutkinnosta ja ympäristönmuutoksen ja globaalin kestävyyden maisterin tutkinnosta. Lahdessa on mahdollista suorittaa myös jatko-opintoja.

Lahden JunnuYliopisto on tiedekasvatuspolku, joka tarjoaa innostavia oppimiskokemuksia tieteen ja tutkimuksen parissa varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen.

Opinnoissa painottuu yritysyhteistyö

Niemessä toimivilla korkeakouluilla on toisiaan täydentävää osaamista. Tarjolla on myös avoimen korkeakoulun ja avoimen yliopiston opintoja sekä täydennyskoulutusta. Koulutuksessa painottuu tiivis yhteistyö seudun yritysten kanssa.

Lahden Yliopistokampus koordinoi Lahdessa toimivien yliopistojen toimintaa ja tekee tutkimus- ja kehittämistyötä. Yliopistokampuksen yksiköissä voi suorittaa myös lisensiaatti- ja tohtoriopintoja.

Vuo­den 2020 kor­kea­kou­lu­te­ko

LUT-yliopiston ansioitunut tutkimustyö CitiCAP-hankkeessa on saanut Lahden kaupungin Vuoden korkeakouluteko 2020 -tunnustuspalkinnon. Korkeakouluteko-kilpailussa palkitaan vuosittain teko, joka on ansiokkaasti edistänyt Lahden kaupungin kehittymistä korkeakoulukaupunkina.

CitiCAP-hankkeessa on suunniteltu ja toteutettu asukkaiden henkilökohtainen päästökauppa – ensimmäisenä maailmassa. Päästökauppaa käydään mobiilisovelluksella, joka perustuu liikkumismuodon tunnistukseen. Lahtelaiset asukkaat ovat osallistuneet hankkeeseen mm. vastaamalla kyselyihin ja haastatteluihin, antamalla palautetta ja käyttämällä ja testaamalla CitiCAP-sovellusta sen kehityksen eri vaiheissa. Hanketta toteuttavat Lahden kaupunki, LUT-yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden seudun kehitys LADEC sekä viisi yritystä: Mattersoft, Moprim, Infotripla, Good Sign ja Future Dialog.

LUT-yliopiston tutkimustyö on tuonut hankkeen tueksi tietoa siitä, kuinka kaupunkiliikenteen kestävyysmuutosta voidaan tukea henkilökohtaisen päästökaupan keinoin. Oleellista on ollut selvittää, miten päästökauppa voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla ja käyttäjien näkökulmasta reiluin periaattein. Tutkimustyön avulla on kerätty arvokasta tietoa liikkumisesta Lahden alueella sekä siitä, millaiset yhteiskunnalliset tekijät, kuten COVID19, vaikuttavat kaupunkiliikkumiseen, päästöihin ja niiden muutoksiin.

Lahden kaupunki myöntää vuosittain 4000 euron suuruisen tunnustuksen yhdelle tai useammalle organisaatiolle tai yksittäiselle henkilölle tuloksellisesta ja pitkäjänteisestä työstä tai uudesta lupaavasta avauksesta korkeakoulutuksen alalla. Korkeakouluteko-kilpailu on osa Lahden kaupungin strategista ”Lahti opiskelukaupunki”-kärkihanketta ja kilpailu on toteutettu vuosittain aina vuodesta 1995 alkaen.

LUT-yliopiston CitiCAP- tutkimus on vuoden lahtelainen korkeakouluteko
 • 2019 Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin REHOME-projekti

  2018 Päijät-Hämeen LUMA-keskus ja Tiedeluokka SOLU

  2017 LUT-korkeakoulut -konsernin muodostaminen ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston toiminnan laajeneminen

  2016 Pääsihteeri Senja Jouttimäki, Lahden Yliopistokampus

  2015 Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin ajoneuvomuotoilun koulutus

  2014 Lahden ammattikorkeakoulun kampusradio eli LiMu Radio

  2013 Fellamanin pelto -performanssi – taiteilija Kaisa Salmi

  2012 Lahden tiedepäivä

  2011 Oppimiskeskus Fellmannia

  2010 Uusiutuvan energian tutkimuskeskus Energon

  2009 Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimus- ja kehittämishanke

  2008 Professori Vesa Harmaakorpi, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

  2006 Suomen ammattikorkeakoulujen yrittäjyysverkosto FINPIN2007 Lahden ammattikorkeakoulun musiikkiteatterilinja ja Ympäristöalan tutkimuksen, koulutuksen ja yritystoiminnan keskittymän muodostuminen Niemen alueelle

  2005 Kaupunkitutkimuksen maisteriohjelma ja Ympäristötekniikan DI-ohjelma

  2004 XXIX SIL kongressi ja Lahden ammattikorkeakoulun innovaatiokeskuksen perustaminen

  2003 Hyvinvointipalveluiden tutkimus- ja kehittämistoiminta Helsingin yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenian Lahden yksikössä

  2002 Korkeakoulutasoisen ympäristöbiotekniikan opetuksen ja tutkimuksen käynnistäminen Lahdessa

  2001 Lahden yliopistokeskuksen perustaminen

  2000 Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti

  1999 Teknillisen korkeakoulun Aluetalousinstituutti

  1998 Käsityötieteen koulutuskokeilu

  1997 Teknillisen korkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun verkostoyliopistotoiminta

  1995 Lahden ammattikorkeakoulu

 • Esityksen palkittavasta hankkeesta tekee Lahden kaupunginjohtajan kokoon kutsuma valintatyöryhmä:

  Heta Vihervirta-Vuontelo, Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja, valintaryhmän puheenjohtaja
  Riitta Nieminen, Päijät-Hämeen liitto, kehittämisjohtaja
  Markus Pirttijoki, Etelä-Suomen Sanomat, päätoimittaja
  Päivi Karttunen, Lahden seudun kehitys LADEC, johtaja
  Tiina Granqvist, Lahden kaupunki, sivistysjohtaja
  Mari Kuparinen, Lahden kaupungin yhteysjohtaja
  Henna Eskonsipo-Bradshaw, Lahden kaupunki, kehityspäällikkö, valintaryhmän sihteeri