Hyppää sisältöön

Digiosaaminen kansalaistaitona

Digiosaaminen on tärkeä kansalaistaito. Digitaitoja opiskellaan ja harjaannutetaan jo varhaiskasvatuksessa ja kaikilla kouluasteilla sekä omaehtoisesti kursseilla tai opastustuokioilla.

Digitukea ja -neuvontaa kaikille lahtelaisille 

Lahden kaupunki haluaa auttaa asukkaitaan kehittämään digitaitojaan, kun yhä useammat palvelut ovat siirtyneet verkkoon. Saatavilla on monipuolista maksutonta digitukea ja -neuvontaa. 

 • Kirjastoissa voi saada opastusta kirjaston laitteiden, verkkokirjaston, sähköisten palvelujen ja internetin käyttöön. Opastusta annetaan päivittäin eikä palvelussa ole ikärajaa.Digiopastusta on tarjolla pääkirjastossa ja useimmissa lähikirjastoissa ilman ajanvarausta sekä etukäteen varattavana henkilökohtaisena opastuksena. 

  Opastuksessa keskitytään pääsääntöisesti perusasioihin: laitteiden ja internetin peruskäyttöön sekä tiedonhaun opastukseen. Kirjaston henkilökunta ei voi antaa opastusta verkkopankin käyttöön, maksuliikenteeseen tai erilaisten hakemusten tekoon liittyvissä asioissa.   

  Kirjastoissa järjestetään myös digitaitoja käsitteleviä kursseja, tietoiskuja ja luentoja. Kursseilla tutustutaan muun muassa arjessa hyödyllisiin sovelluksiin ja luennoilla eri digiteemoihin ja medialukutaitoon.   

  Digiopastusta voi saada myös puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteydenottopyynnön voi jättää lähimmän kirjaston asiakaspalveluun tai lähettää viestin osoitteeseen mediaohjaajat@lahti.fi 

  Lahden kirjastojen digiopastukset ja kurssit
  Lahden kirjastojen luennot ja tapahtumat

 • Wellamo-opisto tarjoaa maksutonta ja kaikille avointa digineuvontaa sekä maksullisia tietotekniikan kursseja sekä tietotekniikan yksilöopetusta. 

  Maksuttomasta digineuvonnasta saa apua tietokoneen, tabletin tai matkapuhelimen käyttöön liittyvissä ongelmissa. Digineuvontaa järjestetään yhteistyössä Wellamo-opiston toimialueen kuntien kirjastojen kanssa: Padasjoen, Asikkalan, Hollolan, Kärkölän, Myrskylän ja Orimattilan kirjastot sekä Lahdessa Mukkulan lähikirjasto. Digineuvontaa on vähintään kerran kuukaudessa ja tilaisuudet kestävät kaksi tuntia kerrallaan. Jokaisen asiakkaan ongelmaan pureudutaan vuorollaan henkilökohtaisesti.    

  Maksullisia tietotekniikan kursseja on tarjolla eri aiheista: esimerkiksi tietokoneen ja älylaitteiden peruskäytön kurssit sekä eri sovelluksiin, kuten pilvipalveluihin, kuvankäsittelyyn, sosiaaliseen mediaan tai pysäköintisovelluksiin keskittyvät kurssit. Voit syventää osaamista ja opetella koodaamaan ohjelmoinnin kursseilla. Robotiikasta on tarjolla Robokooderit lapsi-aikuinen -kurssi, jossa yhdessä opetellaan perusasioita robottien, niiden sensoreiden sekä yksinkertaisten pelien toiminnasta ja ohjelmoinnista. 
  Tietotekniikan yksilöopetuksessa opiskelija saa 45 minuutin ajan henkilökohtaista opastusta puhelimen, tabletin, tietokoneen tai niiden sovellusten käyttöön. Opetuskertoja voi tarvittaessa varata useamman. 

  Lisätietoa mediaohjaaja Mikko Tolonen puh. 044 483 1530, mikko.tolonen@wellamo-opisto.fi  

 • Palvelutori ja kaupungin keskitetty asiakaspalvelupiste Lahti-Piste tarjoavat asiakaskoneet ja monitoimilaitteet digipalvelukäyttöön. Lahti-Pisteellä tukea sähköiseen asiointiin saa ilman ajanvarausta.

  Tarjolla on avustavaa ohjausta kaupungin ja muun muassa Kelan digi– ja asiointipalvelujen käytössä sekä yleistä digiopastusta viikoittain eri asiakasryhmille. 

  Lahti-Pisteellä opastetaan myös teemoitetusti kaupungin sähköisiin järjestelmiin, kuten Timmi Tilavaraus, Lahden asiointipalvelut ja Lahden kaupungin verkkokauppa. 

 • Ohjaamo Lahti tarjoaa matalan kynnyksen maksuttomia palveluita ja kursseja 15–29-vuotiaille nuorille. Ohjaamossa on mahdollisuus tietokoneen käyttöön ja apua on saatavilla esimerkiksi Oma asiointi -palvelujen käyttöön, erilaisten sähköisten hakemusten tekoon, CV:n, työ– ja koulupaikkahakemusten tekoon. 

  Tutustu, milloin Ohjaamo Lahti palvelee ilman ajanvarausta ja miten varaat yksilötapaamisajan asiantuntijoille. 

 • Alueellinen Integraatiopalvelupiste Alipi tarjoaa maahan muuttaneille maksuttomia matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluita, myös sähköisen asioinnin sekä muiden digitaalisten palveluiden käytössä. 

 • Huovilankatu 4:ssä toimii Monitoimikeskus Takatasku, joka tarjoaa matalan kynnyksen digitukea. Katutasossa on asiakaspääte, jonka käyttöön voi pyytää apua henkilöstöltä. Pulmakulma-palvelu auttaa omien laitteiden käytössä ja ongelmatilanteissa ajanvarauksella ja 5 €/kertakorvaus.  

 • Senioreille tarjolla on myös Digikinkerit Lahden keskustassa ja Nastolassa. Kursseilla voi lainata maksutta tablettia, ja opiskelijoiden tukena on ryhmä vertaisohjaajia. Kursseilla käydään läpi mm. älypuhelimen ja tabletin peruskäyttöä sekä asetuksia, digiturvallisuutta, tiedon hakua, pankkiasiointia ja sähköisiä maksutapoja, terveyspalveluita, matkustamista, karttasovelluksia, valokuvausta, sosiaalisen median sovelluksia sekä kehitetään taitoja selvitä erilaisista digipulmista.  

  Digikinkereiden osallistujille Digitukiklinikka antaa henkilökohtaista tukea ja opastusta Fellmanniassa keskiviikkoisin klo 13 – 15. Digitukiklinikalla tukea saa älypuhelimiin ja tabletteihin liittyviin pulmiin tai voi harjoitella tuetusti kursseilla läpikäytäviä aiheita. 

  Lisätietoja digitaitoprojektista ja digitukiklinikasta ja linkkisivut

 • Lahden kaupunki 
  Sivistyksen palvelualue, 
  Lahden kaupunginkirjasto, pedagoginen informaatikko Merja Taavila p. 044 416 3233 
  Osallisuus ja hyvinvointipalvelut, johtava asiantuntija Pia Haverinen p. 050 398 7621 

Digitaitoja varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen

Digitaitoja tarvitaan opiskelua ja tulevaisuutta varten. Digitaitoja kehitetään osana Lahden kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmia sekä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmia. Digiosaamisesta käytetään usein termiä tieto- ja viestintäteknologian TVT-osaamisen kehittäminen.

 • Lasten ja perheiden arjessa, yhteydenpidossa sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa tarvitaan monilukutaitoa sekä digitaalista osaamista. Tämä taito ja osaaminen edistää lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa.

  Varhaiskasvatuksessa digitaitojen kehittymistä tuetaan ja edistetään osana arjen asioiden hoitamista ja oppimista. Keskeistä ovat myös tietosuoja-,  tietoturva- sekä tekijänoikeusasiat.

  Lapsen digioppimisen polkua ohjaavat ja tukevat kasvattajat omalla esimerkillään. Varhaiskasvatuksen media- ja digitalisaatiokasvatuksessa huomioidaan lapsen ikä ja kehitystaso. Käyttöä opastavat varhaiskasvatuksen digiopettajat ja varhaiskasvatusyksiköiden omat digiyhteyshenkilöt.

  Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen oppimisympäristö

  Varhaiskasvatuksessa olevilla lapsilla ja varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on oma osaamisen, laitekannan ja asiakkaiden sähköisen asioinnin kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelmat edellyttävät muun muassa langatonta verkkoa, lisää monipuolisia laitteita sekä jo olemassa olevien laitteiden sekä sähköisten järjestelmien nykyistä tehokkaampaa hyödyntämistä.

  Varhaiskasvatuksessa käytetään lukuisia oppimissovelluksia, jotka tukevat varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman sisältöjä.

 • Perusopetuksen tietotekninen oppimisympäristö

  Lahden tietotekninen toimintaympäristö mahdollistaa TVT-suunnitelman mukaisen oppimisen. Kaikissa opetustiloissa toimii opetusverkko. Kirjautuessaan koulun laitteelle oppilas kirjautuu opetusverkkoon.

  Kouluilla opetuskäytössä on kannettavia laitteita, esimerkiksi Chromebookeja, Windows-läppäreitä ja iPadejä. Jokaisella yläkoululaisella on käytettävissään henkilökohtainen laite. Alakoululaisten käytössä olevaa laitemäärää kasvatetaan tarpeen mukaan koulukohtaisesti. Jatkossa arvioidaan myös henkilökohtaisten laitteiden tarve alakoululaisten osalta.

  Opetuksessa käytetään sekä painettuja että digimateriaaleja, joista opettaja valitsee tilanteeseen sopivimmat. Käytössä on lisääntyvässä määrin sähköisiä oppimisympäristöjä ja palveluja, kuten Microsoft 365, Google Workspace ja ViLLE.

  Lukuvuoden 2023–2024 aikana Lahden perusopetuksessa pilotoidaan DigiOnea, joka kokoaa yhteen digitaalisia palveluita niin asioinnin, viestinnän kuin opetuksenkin osalta. Koko perusopetuksen käyttöön DigiOne otetaan käyttöön lukuvuoden 2024–2025 aikana.

  Oppimisen keskiössä digitaalinen osaaminen, medialukutaito ja ohjelmointiosaaminen

  Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.

  Oppilaan osaamisen kehittymistä ohjaa perusopetuksen tvt-suunnitelma.

  TVT-suunnitelman sisältöosuudet on keväällä 2023 päivitetty vastaamaan Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksessa toteutuneessa Uudet lukutaidot -hankkeessa määriteltyjä digitaalisen osaamisen kuvauksia. Näiden määritelmien pohjalta Lahden perusopetukseen on määritelty Digipolut, jotka kuvaavat keskeisiä tavoitteita vuosiluokkakokonaisuuksille 1-2, 3-4, 5-6 ja 7-9.

  Digioppimisen sisällöt on Uudet lukutaidot -jaottelun mukaisesti ryhmitelty kokonaisuuksiin:

  • Digitaalinen osaaminen
  • Medialukutaito
  • Ohjelmointiosaaminen

  Uudet digioppimisen sisältöosuudet otetaan käyttöön elokuussa 2023. Muilta osin TVT-suunnitelma päivitetään osana laajempaa perusopetuksen digistrategian uudistamista.

  Digioppimisen sisällöt

  Digioppimisen sisällöt on Uudet lukutaidot -jaottelun mukaisesti ryhmitelty kokonaisuuksiin, joista on jokaiselle alakoulun vuosiluokkakokonaisuudelle koottu

  1. Digipolku, jossa kuvataan vuosiluokkien tavoitteiden harjoittamiseen soveltuvia harjoitteita.
   Kuvaus Uudet lukutaidot sisältöjaosta, jossa vuosiluokkakokonaisuuden keskeiset tavoitteet on kuvattua Digipolkuja kattavammin.
  2. Digipolkua voidaan käyttää eräänlaisena huoneentauluna muistuttamassa vuosiluokkien keskeisistä sisällöistä, laajempi materiaali kuvaa sisällöllisiä tavoitteita laajemmin.

  Yläkoulun osalta sisältöjako noudattaa kolmea aihekokonaisuutta, joissa digiosaamisen tavoitteet on jaoteltu pienemmiksi sisältöalueiksi. Erillistä jakoa eri vuosiluokille ei ole, vaan sisältöjä opiskellaan eri oppiaineiden tuomat mahdollisuudet huomioiden.

  Digipolut luokkatasoittain

  Tukimateriaalia ja tarkemmat kuvaukset: eperusteet.fi/digiosaaminen.

  Oppilasagentit mukana osaamisen kehittämisessä

  Oppilasagenttitoiminta on ollut osa Lahden perusopetuksessa toteutettavaa osaamisen kehittämistoimintaa. DigiOne-siirtymän yhteydessä oppilasagenttitoimintaa jatketaan, mutta sitä toteutetaan aiempaa pienimuotoisemmin erityisesti siinä vaiheessa, kun DigiOnen käyttöönotto on ajankohtainen. Oppilasagentit rekrytoidaan lukuvuoden alussa, ja digitaalisen kehittämisen pedagoginen opettaja (dkp-opettaja) ohjaa heitä.

  Luokkatilanteissa oppilasagenttitoiminta voi toteutua esimerkiksi siten, että opettaja käy digioppimiseen liittyvän sisällön läpi ja oppilasagentit toimivat tukiopettajina. Toisilla tunneilla agentit huolehtivat jonkin uuden, oppimisessa käytettävän sovelluksen opettamisesta. Tällöin myös opettaja oppii uutta.

  Oppilasagentti saa toiminnastaan digitaalisen osaamismerkin.

 • Lukiolaisten digitaidot kehittyvät osana toimintakulttuuria, opiskelua, vuorovaikutusta ja tiedonkulkua. Lukiossa hankituilla tieto- ja viestintätekniikan taidolla valmistaudutaan tulevaisuuden muutoksiin.

  • Opiskelijalla on perustietoa oman koneen käyttöjärjestelmästä. Hän osaa käyttää opiskelussaan hyödynnnettäviä selainpohjaisia ohjelmia, mm. sähköiseen yo-tutkintoon valmistavia Abitti-järjestelmän ohjelmia.
  • Opiskelijat perehtyvät monipuoliseen oppimiseen ja tiedon analysointiin digitaalisissa ympäristöissä. Tukea ja apua saa digitutoreilta.

  Lukiolaisten oppimisympäristöt

  Lukion jokaisessa oppimistilassa opiskelija pääsee liittymään langattomaan opetusverkkoon omalla AD-tunnuksellaan, mikä mahdollistaa myös langattomat kokeet.

  Sähköisten materiaalien käyttöä suositetaan. Lukiossa on käytössä ainakin seuraavat oppimisympäristöt: Office 365, Google Workspace Education (ent. GSuite), Moodle.

  Lukio-opiskelija käyttää opinnoissaan omaa konettaan, jonka tulee toimia Abitti-käyttöjärjestelmässä. Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä syksystä 2021 alkaen opetuksen järjestäjä hankkii kannettavat tietokoneet lukio-opiskelijoiden käyttöön.

 • Lahti on mukana kansallisessa koulutuksen DigiOne-hankkeessa. DigiOne on Vantaan kaupungin käynnistämä hanke, jossa on mukana, Espoon, Jyväskylän, Lahden, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit sekä Kuntien Tiera. Hankkeen tavoitteena on luoda oppimisen ja koulutuksen järjestelmiä yhteen kokoava valtakunnallinen digitaalinen palvelualusta, jonka avulla parannetaan oppimista ja hyvinvointia sekä tuotetaan tehokkaasti laadukkaita koulutuksen palveluita.

  DigiOneen kootaan kaikki opettajan, oppijan, rehtorin, huoltajien ja hallinnon käyttämät tiedot, järjestelmät ja palvelut. DigiOne tulee korvaamaan nykyisin käytössä olevat Wilma-, Primus- ja Kurre-ohjelmat.

  Lahdessa DigiOne-pilotointiin tulevat osallistumaan Kasakkamäen, Kivimaan, Kärpäsen ja Lähteen peruskoulut.  Lukioiden aikataulusta päätetään myöhemmin.

  Uutiset

  Linkki DigiOne-hankesivulle

  DigiOne yhteistyösopimuksen muuttaminen

  / sivistyslautakunta 12.12.2023

  Kouluissa odotetaan DigiOnea ja sen mukanaan tuomaa muutosta – DigiOne

  Julkisomisteinen DigiOne kiihdyttämässä kaupallisten palveluiden kehittämistä – DigiOne

  Koulun digipalvelut janoavat uudistusta – DigiOne vastaa viimein tarpeeseen

  DigiOnen-palveluiden tuottajiksi saatiin alansa parhaat toimijat / helmikuu 2022

  Lahti mukaan kansalliseen koulutuksen DigiOne-hankkeeseen / maaliskuu 2021

 • Lahden kaupunki
  Lahden DigiOne-hankkeen projektipäällikkö Jukka Manninen p. 050 387 9719
  Opetus- ja kasvatusjohtaja Virve Jämsen p. 044 716 1328
  Lukiojohtaja Heikki Turunen p. 044 716 1330
  Varhaiskasvatuspalvelut, palvelupäällikkö Suvi Ruusunen p. 050 539 1651