Hyppää sisältöön

Kirjaamo

Lahden kaupungilla on yksi yhteinen koko kaupunkia palveleva kirjaamo. Kirjaamossa kirjataan päätöksentekoon liittyvät asiat ja ne asiakirjat joihin viranhaltija antaa vastauksen.

Lahden kaupungin kirjaamo antaa asiakaspalveluna tietoja vireillä olevien asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä.

Kuntalain mukaiset ilmoitukset saatetaan tiedoksi pääasiassa julkaisemalla ne kaupungin verkkopalveluissa. Muun lainsäädännön edellyttämät ilmoitukset saatetaan tiedoksi virallisella ilmoitustaululla ja tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Huomiothan, että Päijät-Hämeen hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tietopyyntöihin. Yhteystiedot löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Yhteystiedot