Hyppää sisältöön

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon henkilöstön – kuraattorien, psykologien ja terveydenhoitajien – yhteystiedot

Opiskeluhuollon ajantasaiset yhteystiedot löydät Päijät-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Kun klikkaat Lahden tiedot auki, niin näet yhteystiedot listattuna kouluittain ja myös esiopetuspaikoittain. Voit klikata myös yksittäisen koulun opiskeluhuollon yhteystietoja. Ne avautuvat omalle sivulleen, esimerkiksi Kukkasen peruskoulun opiskeluhuollon yhteystiedot.

Yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö kuuluu kaikille

Yhteisöllinen opiskeluhuolto on monialaista yhteistyötä kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemiseksi ja lasten/nuorten ja huoltajien osallisuuden lisäämiseksi. Jokaisessa esiopetusyksikössä, koulussa ja oppilaitoksessa toimii opiskeluhuoltoryhmä, joka vastaa opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Yhteisöllinen opiskeluhuolto kuuluu kaikille ja sitä toteutetaan yhteistyössä kaikkien yksikön toimijoiden kesken.

 • Koulu- ja oppilaitoskohtaista hyvinvointityön suunnittelua, toteutusta ja arviointia
 • Ryhmien ryhmädynamiikan ja työrauhan tukemista tunne- ja vuorovaikutustaitoja edistämällä
 • Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisyn tukemista
 • Ryhmien hyvinvoinnin kartoitusta koulu- ja oppilaitoskohtaisilla kyselyillä ja toimenpiteistä
 • Niveltyötä siirtymävaiheissa
 • Vanhempainiltojen, teemapäivien ja tutustumispäivien suunnittelua ja toteuttamista
 • Alueellisesta hyvinvointi- ja kehittämistyötä
 • Opiskeluhuoltamo-toimintaa: matalan kynnyksen kohtaamispaikka oppilaille, jutellaan ystävyydestä, kaveritaidoista, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinoista. 

Lahdessa panostetaan tällä hetkellä erityisesti oppilaiden, opiskelijoiden ja huoltajien osallisuuteen ja kuulluksi tulemiseen, kouluviihtyvyyteen sekä poissaolojen ja kiusaamisen vähentämiseen.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto yksittäisen oppilaan tukena

 • koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden sekä monialaista yksilökohtaista tukea,
 • perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumusta. Suostumus tarvitaan myös monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen.

Opiskeluhuoltopalvelut

Opiskeluhuoltopalveluilla tarkoitetaan neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä kuraattori- ja psykologipalveluita.

Jokaisella esiopetuksen yksikköllä, koululla ja oppilaitoksella on käytettävissä psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja ja lääkäripalvelut, jotka tukevat koko kouluyhteisön ja yksittäisen oppilaan hyvinvointia. Lapsi, nuori, huoltaja tai henkilöstön jäsen voi ottaa yhteyttä oman yhteisön opiskeluhuoltopalveluihin.

Lisää tietoa palveluista löydät Päijät-Hämeen hyvinvointialueen sivuilta: Opiskeluhuollon palvelut

Opiskeluhuollon ohjausryhmä

Opiskeluhuollon ohjausryhmän tehtävänä on suunnitella, kehittää, ohjata ja arvioida opiskeluhuollon toteutumista Lahdessa. Opiskeluhuollon ohjausryhmä huolehtii, että opiskeluhuoltosuunnitelma päivitetään ja seuraa asetettujen tavoitteiden ja toimien toteutumista. Opiskeluhuollon ohjausryhmä ohjaa opiskeluhuoltotyötä kerätyn arviointitiedon maakunnallisten arviointikyselyiden ja kouluterveyskyselyn tulosten pohjalta.

 • Sivistyksen palvelualueen edustus:
  Janinan Mäntymaa, palvelupäällikkö, oppimisen tuki ja hyvinvointi (pj)
  Piia Larinen, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö
  Anna-Kaisa Vihersalo, nuorisopalveluiden palvelupäällikkö
  Liisa Kumpulainen, aluekoordinaattori

  Päijät-Hämeen hyvinvointialueen edustus:
  Vilja Terävä (koulu- ja opiskeluterveydenhuolto)
  Eija Kinnunen, tulosyksikköpäällikkö (opiskeluhuolto)
  Eija Tommo, johtava kuraattori (opiskeluhuolto)
  Merja Niemelä, palveluesihenkilö (koulu- ja opiskeluterveydenhuolto)

 • Lukiojohtaja Heikki Turunen (pj)

  Edustus kaikista toisen asteen oppilaitoksista ja opiskeluhuollon palveluista