Hyppää sisältöön

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus avaa monia mahdollisuuksia iästä ja taustasta riippumatta. Ammatillinen tutkinto mahdollistaa jatko-opinnot korkeakouluissa ja yliopistoissa.

  • Ammatillisissa perustutkinnoissa hankitaan alalla vaadittavat perustaidot.
  • Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot mahdollistavat osaamisen kehittämisen työuran eri vaiheissa. Koko tutkinnon sijaan voi opiskella myös osan tutkinnosta.
  • Henkilöstö- ja täydennyskoulutusta.
  • Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu seuraaville:
    • oppivelvollisille ja muille ilman toisen asteen tutkintoa oleville, jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta,
    • opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame tai
    • opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen tai sitä vastaavan koulutuksen muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai saameksi

Ammatillisessa koulutuksessa opiskellaan oppilaitoksen lisäksi työpaikoilla ja lisääntyvässä määrin myös verkkoympäristöissä.  Ammatilliset opinnot tähtäävät ammattiin ja työpaikkaan, joten yhteys työelämään on mukana opinnoissa koko ajan. Osa asioista opitaan työpaikoilla työssäoppimisjaksoilla, ammattilaisten ohjaamana.

Ammatillisessa koulutuksessa opiskellaan yhä useammin uusi ammatti tai täydennetään aiempaa osaamista. Opintoja voi tehdä myös joustavasti työn ohessa, oppisopimuskoulutuksena, työvoimakoulutuksena tai henkilöstökoulutuksena.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on joustava väylä työelämään ja se sopii kaikenikäisille opiskelijoille.  Oppisopimuksella pääosa opiskelusta tapahtuu työtä tekemällä. Opiskelija solmii työnantajan kanssa määräaikaisen työsopimuksen, jonka ajalta yritys maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja työnantaja saa koulutuskorvausta.