Hyppää sisältöön

Ammatillinen koulutus

Ammattikoulutus sisältää ammatillisen peruskoulutuksen, siihen valmentavan koulutuksen ja ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen. Ammatillinen perus- ja lisäkoulutus tähtäävät tutkintoon. Opiskelu tapahtuu oppilaitoksissa sekä lisääntyvässä määrin työpaikoilla ja verkko-oppimisympäristöissä. Ammatilliset opinnot tähtäävät ammattiin ja työpaikkaan, joten yhteys työelämään on mukana opinnoissa koko ajan. Osa asioista opitaan työpaikoilla työssäoppimisjaksoilla, ammattilaisten ohjaamana.

Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta, joka antaa ammattitaidon kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia ammatin harjoittamiseen tai yrittäjäksi. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet voivat jatkaa opiskelua ammatillisessa lisäkoulutuksessa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa opiskelija opiskelee kokonaan uuden ammatin tai täydentää ammatillista osaamistaan. Opintoja voi tehdä joustavasti työn ohessa, oppisopimuskoulutuksena, työvoimapoliittisena koulutuksena tai henkilöstökoulutuksena.

Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai osan jostain tutkinnosta. Nämä tutkinnot mahdollistavat jatko-opinnot korkeakouluissa ja yliopistoissa.

Koulutukset ja tutkinnot on suunniteltu aikuisille sopiviksi työelämän vaatimusten mukaan. Aikuisten ammatilliset tutkinnot suoritetaan yleensä näyttötutkintoina.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on joustava väylä työelämään. Opiskelija solmii työnantajan kanssa määräaikaisen työsopimuksen, jonka ajalta yritys maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja työnantaja saa koulutuskorvausta.

Sekä nuoret että aikuiset voivat opiskella ammattiin oppisopimuskoulutuksella. Oppisopimuskoulutuksessa suoritetaan ammatillisia tutkintoja näyttötutkintona.